El componente léxico y el diseño de materiales ELE (P1058 -19)

Imagen relacionada      

 

 

Datas: do 1 ao 5 de xullo.

Lugar: aula 2.12 da Facultade de Filoloxía, Campus da Zapateira s/n.

Horario: de 9:00 a 14:30 horas (incluida media hora de descanso)

Importe: 265 €. (inclúe o material do curso e a expedición do certificado)

Destinatarios:

  • Estudantes do último ano de grao que desexen especializarse no ensino do español como lingua estranxeira.

  • Titulados universitarios en Filoloxía que desexen especializarse no ensino do español como lingua estranxeira.

  • Profesores de español como lingua segunda e estranxeira de nivel inicial.

  • Profesores doutras linguas estranxeiras.

  • Formadores de profesores de linguas estranxeiras.

 

Acreditación:  entregárase un certifcado de asistencia expedido conxuntamente polo Instituto Cervantes e a UDC. A asistencia será obrigatoria, e as faltas non poderán superar as catro horas en total, con independencia da causa que as motive. En ningún caso se substituirá a asistencia por outras tarefas como traballos ou lecturas.

 

Programa de cursos do Instituto Cervantes en colaboración con outras institucións.

 

Aloxamento