Exames oficiais de español para estranxeiros

 

Os Diplomas de Español como Lingua Estranxeira (DELE) son títulos oficiais, acreditativos do grao de competencia e dominio

do idioma, outorgados polo Instituto Cervantes en nome do Ministerio de Educación de España.

Son recoñecidos en todo o mundo por empresas privadas, cámaras de comercio e sistemas de ensino públicos e privados.

 

Cómo inscribirme

 

 

+ Información 

 

♦ O Centro de Linguas da UDC é examinador dos niveis A2 e  B1

♦  Datas das probas escritas no Centro de Linguas para o ano 2020:

 

Venres, 17 de abril. Inscrición até o 19 de febreiro cancelado

Venres, 10 de xullo. Inscrición até o 13 de maio

Sábado, 14 de novembro. Inscrición até 7 de outubro

 

♦  As probas orais se poderán realizar nos días anteriores ou posteriores á proba escrita. Citarase a cada candidato de       xeito individualizado.