Exames oficiais de español para estranxeiros

 

Os Diplomas de Español como Lingua Estranxeira (DELE) son títulos oficiais, acreditativos do grao de competencia e dominio

do idioma, outorgados polo Instituto Cervantes en nome do Ministerio de Educación de España.

Son recoñecidos en todo o mundo por empresas privadas, cámaras de comercio e sistemas de ensino públicos e privados.

 

Cómo inscribirme

 

 

+ Información 

 

♦ O Centro de Linguas da UDC é examinador do nivel A2

♦  Datas das probas escritas no Centro de Linguas para o ano 2024:

 

 Venres, 16 de febreiro.

 Venres, 12 de xullo.

Venres, 18 de outubro.

 

♦  As probas orais se poderán realizar nos días anteriores ou posteriores á proba escrita. Citarase a cada candidato de xeito individualizado.