Inscrición e matrícula

Prazas limitadas non esperes ó último día!!!

 

Prazo: inscrición do 1 ao 31 de maio 


Prazas: hai 30 prazas de libre disposición, que se adxudicarán por orde inscrición. O resto das 10 prazas están reservadas a bolsas. O número de prazas libres podería aumentar no caso de non outorgarse a totalidade da bolsas.

 

Incrición: cubra este  formulario de inscrición. Reservarémoslle unha praza. Se xa non dispoñemos de prazas, a súa solicitude pasará a unha lista de agarda por orde de inscrición.


Matrícula: do 1 ao 14 de xuño. Unha vez transcorrido o prazo sen formalizar, cancelarase a reserva.


Renuncia: até o 20 de xuño poderá renunciar á súa praza. Devolveráselle o importe do curso descontando 12 € en concepto de gastos de xestión. Despois de esa data non se devolverá o importe, independentemente da causa.

 

Bolseiros:

 

  • Os profesores bolseiros do Instituto Cervantes só deben de realizar a inscrición.

  • Os solicitantes da bolsa do Centro de Linguas rexeranse polas normas da convocatoria.