Español para estranxeiros

 

O Centro de Linguas ofrece  cursos en cada cuadrimestre, abertos a estudantes Erasmus +, outros programas de intercambio e público xeral.

 

Primeiro cuadrimestre

 

Cursos regulares

 

 • Proba de nivel: 6 de setembro

 • Aulas: do 13 de setembro ao 10 de outubro de 2018

 • Sesións:  de 1,5 horas/día, de luns a venres

 

Cursos de continuidade

 

 • Aulas: do 22 de outubro ao 18 de decembro

 • Sesións: de 2 horas dous días á semana

  

Segundo cuadrimestre

 

 • Inscrición: do 19 de novembro ao 29 de xaneiro
 • Proba de nivel: 6 de febreiro

 • Aulas: do 11 de febreiro ao 12 de marzo de 2019

 • Sesións:  de 1,5 horas/día, de luns a venres.

O curso organízase en catro niveis segundo o MCER:

 

 • Iniciación (A1)

 • Elemental (A2)

 • Intermedio (B1)

 • Intermedio alto (B2)

 • Avanzado (C1)

 

Niveis do MCER A1 A2 B1 B2 C1
1º cuadrimestre

1ª serie de cursos

(subvencionado para Erasmus + e outros programas de intercambio)

A1.1 A2.1 B1.1 B2.1 C1.1
2ª serie de cursos (de continuidade) A1.2 A2.2 B1.2 B2.2  C1.2
2º cuadrimestre

1ª serie de cursos

(subvencionado para Erasmus + e outros programas de intercambio)
A1.1 A2.1 B1.1 B2.1  C1.1
2ª serie de cursos (de continuidade) A2.2 A2.2 B1.2 B2.2  C1.2

 

Curso dirixido a:

 • Membros da comunidade universitaria.
 • Público xeral (+16 anos).

 

O estudantado Erasmus debe realizar a proba de nivel da plataforma OLS (Online Linguistic Support)

Ós demáis colectivos, recomendámoslles a proba de nivel Dialang ou a do  Instituto Cervantes.

 

 

Erasmus e outros programas de intercambio (só o primeiro curso)

subvencionado

Erasmus e outros programas de intercambio (cursos adicionais)

125 €

Membros da UDC 125 €
Público xeral 166 €

  

 

 

 

 

 

 

 Cancelacións e devolucións

 

Inscrición: do 1 de xuño ao 3 de setembro / Aulas: do 13 de setembro ao 10 de outubro
Campus A Coruña
Nivel Horario Días Horas Aula Profesor/a
Español para estranxeiros (Erasmus de Máster) de martes a venres de 18:00 a 19.30 horas Martes, Mércores, Xoves, Venres 30 2.1 (Facultade Filoloxía, 2º andar) Mª Belén Souto García
Español A2.2 luns e mércores de 13:00 a 15:00 horas Luns, Mércores 30 2.1 (Facultade Filoloxía, 2º planta) Elena Seoane Leal
Español B1.2 martes e xoves de13:00 a 15: horas Martes, Xoves 30 2.1 (Facultade Filoloxía, 2º piso) Mª Belén Souto García

 

 

Prueba de nivel el 6 de septiembre a las 13:00 horas en el Aula Magna, planta baja de la Facultad de Filología, A Coruña

Solo para los estudiantes del Campus de Coruña

 

 • Para a obtención do diploma, é preciso superar o exame final do curso.

 • É necesaria a asistencia polo menos un 85% das horas lectivas para ter dereito a ese exame.