Español para estranxeiros

 O Centro de Linguas ofrece  cursos en cada cuadrimestre, abertos a estudantes Erasmus +, outros programas de intercambio e público xeral.

 

 Primeiro cuadrimestre
 • Inscrición: do 7 de xullo até 30 de setembro
 • Proba de nivel: 5 de outubro ás 16:00 horas
 • Clases: 
- Para os grupos de luns e mércores: do 14 de octubro ao 2 de decembro
- Para os grupos de martes e xoves: do 13 de outubro ao 1 de decembro
 
 • Sesións: 15 sesións de 2 horas, 2 días á semana en horario de tarde.

 

 Segundo cuadrimestre
 • Inscrición: Pendente de apertura

 • Proba de nivel: 8 de febreiro ás 16:00 horas

 • Clases:  

- Para os grupos de luns e mércores: do 17 de febreiro ao 19 de abril
- Para os grupos de martes e xoves: do 18 de febreiro ao 15 de abril
 
 •  Sesións:  15 sesións de 2 horas 2 días á semana en horario de tarde.

O curso organízase en catro niveis segundo o MCER:

 

 • Iniciación (A1)

 • Elemental (A2)

 • Intermedio (B1)

 • Intermedio alto (B2)

 • Avanzado (C1)

 

Niveis do MCER A1 A2 B1 B2 C1
1º cuadrimestre

1ª serie de cursos

(subvencionado para Erasmus + e outros programas de intercambio)

A1.1 A2.1 B1.1 B2.1 C1.1
2ª serie de cursos (de continuidade) A1.2 A2.2 B1.2 B2.2  C1.2
2º cuadrimestre

1ª serie de cursos

(subvencionado para Erasmus + e outros programas de intercambio)
A1.1 A2.1 B1.1 B2.1  C1.1
2ª serie de cursos (de continuidade) A2.2 A2.2 B1.2 B2.2  C1.2

 

Curso dirixido a:

 • Membros da comunidade universitaria.
 • Público xeral (+16 anos).

 

O estudantado Erasmus debe realizar a proba de nivel da plataforma OLS (Online Linguistic Support)

Ós demáis colectivos, recomendámoslles a proba de nivel Dialang ou a do  Instituto Cervantes.

 

 

Erasmus e outros programas de intercambio (só o primeiro curso)

subvencionado

Erasmus e outros programas de intercambio (cursos adicionais)

125 €

Membros da UDC 125 €
Público xeral 166 €

  

 

 

 

 

 

 

 Cancelacións e devolucións

 

Campus A Coruña
Nivel Horario Días Horas Aula Profesor/a
Español B1-B2 15:00 - 18:00 h Luns, Mércores 0 Aula 1.1 (Fac. Filología) Mª Belén Souto García
A1 - level Spanish course for international Masters degree's students 16:00 - 18:00 Martes, Xoves 30 2.02 - 2.03 (Edificio Área Científica) Mª Belén Souto García
Español A1 (Campus Coruña) de 09:30 a 11:00 horas Martes, Xoves 30 2 (CUR - Campus Riazor) Mª Belén Souto García
Español A2 (Campus Coruña) de 11:00 a 12:30 horas Martes, Xoves 30 2 (CUR - Campus Riazor) Mª Belén Souto García
Español B1 (Campus Coruña) de 12:30 a 14:00 horas Martes, Xoves 30 2 (CUR - Campus Riazor) Mª Belén Souto García

 

 

 

 • Para a obtención do diploma, é preciso superar o exame final do curso.

 • É necesaria a asistencia polo menos un 85% das horas lectivas para ter dereito a ese exame.

 • Exercicios de gramática e vocabulario:

 

http://www.ver-taal.com/

Páxina web que recolle exercicios interactivos de vocabulario, gramática e comprensión auditiva.

https://conjuguemos.com/

Páxina web para practicar a conxugación dos verbos.

 • Cine en español:

 

http://www.jamesonnotodofilmfest.com/

Páxina web que conten curtametraxes en español con subtítulos en inglés.

 

 • Lecturas:

 

https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/

Lecturas graduadas por niveis con actividades.

 

 • Para aprender vocabulario:

  

https://quizlet.com/subject/spanish/

https://quizlet.com/es

Aprende español con flashcards interactivos gratis. 

  

 •  Español pola BBC

 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/

 Aprenda a falar español con leccións, cursos, audio, vídeo e xogos, incluíndo o alfabeto, frases, vocabulario, pronuncia, gramática, actividades e exames. Ademais a televisión española e a xerga.