Español para estranxeiros

 

O Centro de Linguas ofrece dúas series de cursos en cada cuadrimestre, abertos a estudantes Erasmus +, outros programas de intercambio e público xeral.

 

Primeiro cuadrimestre

 Primeira serie:

 • Aulas do 13 de setembro ao 10 de outubro de 2017.
 • Sesións de 1,5 horas/día, de luns a venres.

 Segunda serie:

 • Aulas do 18 de outubro ao 14 de decembro de 2017.
Segundo cuadrimestre

 Primeira serie:

 • A proba de nivel  será o día 7 de febreiro ás 13:00 horas na Aula Magna da Facultade de Filoloxía.
 • Aulas do 14 de febreiro ao 14 de marzo de 2018. 
 • Sesións de 1,5 horas/día, de luns a venres.

 Segunda serie:

 • Aulas do 21 de marzo ao 22 de maio de 2018.
 • Sesións de 2 horas dous días á semana.

O curso organízase en catro niveis segundo o MCER:

 

 • Iniciación (A1)

 • Elemental (A2)

 • Intermedio (B1)

 • Intermedio alto (B2)

 • Avanzado (C1)

 

Niveis do MCER A1 A2 B1 B2 C1
1º cuadrimestre

1ª serie de cursos

(gratis para Erasmus + e outros programas de intercambio)

A1.1 A2.1 A1.1 B2.1 C1.1
2ª serie de cursos (de continuidade) A1.2 A2.2 A2.2 B2.2  C1.2
2º cuadrimestre

1ª serie de cursos

(gratis para Erasmus + e outros programas de intercambio)
A1.1 A2.1 B1.1 B2.1  C1.1
2ª serie de cursos (de continuidade) A2.2 A2.2 B1.2 B2.2  C1.2

 

Curso dirixido a:

 • Membros da comunidade universitaria.
 • Público xeral (+16 anos).

 

O estudantado Erasmus debe realizar a proba de nivel da plataforma OLS (Online Linguistic Support)

Ós demáis colectivos, recomendámoslles a proba de nivel Dialang ou a do  Instituto Cervantes.

 

 

Erasmus e outros programas de intercambio (só o primeiro curso)

gratis

Erasmus e outros programas de intercambio (cursos adicionais)

125 €

Membros da UDC 125 €
Público xeral 166 €

  

 

 

 

 

 

 

 Cancelacións e devolucións

 

Campus A Coruña

[Inscripción / Matriculación] - Español A1.1

 • Horario: de 13:00 a 14:30 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: 1.1
 • Horario: de 15:30 a 17:00 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: 2.9

[Inscripción / Matriculación] - Español A2.1

 • Horario: de 13:00 a 14:30 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: 1.2
 • Horario: de 15:30 a 17:00 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: 2.8

[Inscripción / Matriculación] - Español B1.1

 • Horario: de 13:00 a 14:30 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: 2.8
 • Horario: de 17:30 a 19:00 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: 2.8

[Inscripción / Matriculación] - Español B2.1

 • Horario: de 15:30 a 17:00 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: 2.4

[Inscripción / Matriculación] - Español C1.1

 • Horario: de 15:30 a 17:00 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: 2.7
Campus Ferrol

[Inscripción / Matriculación] - Español A1.1

 • Horario: de 18:00 a 19:30 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: Sem. -1.1

[Inscripción / Matriculación] - Español A2.1

 • Horario: de 18:00 a 19:30 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: Sem. -1.1

[Inscripción / Matriculación] - Español B1.1

 • Horario: luns, martes, mércores e xoves de 19:30 a 21:00 h., venres de 16:30 a 18:00 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: Sem. -1.1

[Inscripción / Matriculación] - Español B2.1

 • Horario: luns, martes, mércores e xoves de 19:30 a 21:00 h., venres de 16:30 a 18:00 h. Días: Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres Aula: Sem. -1.1

 

Segundo cuadrimestre

Primeira serie: 

 • Inscrición: do 20 de novembro de 2017 ao 14 de xaneiro de 2018.
 • Matrícula: do 15 ao 30 de xaneiro. (Os estudantes Erasmus + e outros programas de mobilidade están exentos)
 • Proba de nivel: 7 de febreiro ás 13:00 horas na Aula Magna da Facultade de Filoloxía.
 • Horarios Campus Coruña:
  • Nivel A1
   • Grupo 1: de 13:00 a 14:30 horas
   • Grupo 2: de 15:30 a 17:00 horas
  • Nivel A2
   • Grupo 1: de 13:00 a 14:30 horas
   • Grupo 2: de 15:30 a 17:00 horas
  • Nivel B1
   • Grupo 1: de 13:00 a 14:30 horas
   • Grupo 2: de 17:30 a 19:00 horas
  • Nivel B2
   • Grupo único: de 15:30 a 17:00 horas
  • Nivel C1
   • Grupo único de 15:30 a 17:00 horas

 

 • Horarios no Campus de Ferrol:
  • Nivel A1-A2: de luns a venres de 18:00 a 19:30.
  • Nivel B1-B2: de luns a xoves de 19:30 a 21:00. Os vernes de 16:30 a 18:00.
  • Aula: Sem -1.1

 

 

A Coruña Ferrol
A1.1 A1.1
A2.1 A2.1
B1.1 B1.1
B2.1 B2.1
C1.1  

 

 Segunda serie:

 • Inscrición e matrícula do 12 ao 16 de marzo de 2018.

 

 • Para a obtención do diploma, é preciso superar o exame final do curso.

 • É necesaria a asistencia polo menos un 85% das horas lectivas para ter dereito a ese exame.