Español para estranxeiros

 O Centro de Linguas ofrece  cursos en cada cuadrimestre, abertos a estudantes Erasmus +, outros programas de intercambio e público xeral.

 

 Primeiro cuadrimestre

 

 • Proba de nivel: 12 de setembro

 • Clases: do 16 de setembro ao 11 de outubro

 • Sesións:  de 1.5 horas/día, de luns a venres

 

 Segundo cuadrimestre

 

 • Inscrición: do 18 de novembro ao 3 de febreiro

 • Proba de nivel: 6 de febreiro

 • Clases: do 17 de febreiro ao 15 de maio

O curso organízase en catro niveis segundo o MCER:

 

 • Iniciación (A1)

 • Elemental (A2)

 • Intermedio (B1)

 • Intermedio alto (B2)

 • Avanzado (C1)

 

Niveis do MCER A1 A2 B1 B2 C1
1º cuadrimestre

1ª serie de cursos

(subvencionado para Erasmus + e outros programas de intercambio)

A1.1 A2.1 B1.1 B2.1 C1.1
2ª serie de cursos (de continuidade) A1.2 A2.2 B1.2 B2.2  C1.2
2º cuadrimestre

1ª serie de cursos

(subvencionado para Erasmus + e outros programas de intercambio)
A1.1 A2.1 B1.1 B2.1  C1.1
2ª serie de cursos (de continuidade) A2.2 A2.2 B1.2 B2.2  C1.2

 

Curso dirixido a:

 • Membros da comunidade universitaria.
 • Público xeral (+16 anos).

 

O estudantado Erasmus debe realizar a proba de nivel da plataforma OLS (Online Linguistic Support)

Ós demáis colectivos, recomendámoslles a proba de nivel Dialang ou a do  Instituto Cervantes.

 

 

Erasmus e outros programas de intercambio (só o primeiro curso)

subvencionado

Erasmus e outros programas de intercambio (cursos adicionais)

125 €

Membros da UDC 125 €
Público xeral 166 €

  

 

 

 

 

 

 

 Cancelacións e devolucións

 

Proba de nivel o 6 de febreiro ás 13:30 horas na Aula Magna, andar baixo da Facultade de Filoloxía, A Coruña

Solo para os estudantes do Campus de Coruña

 

 

 • Para a obtención do diploma, é preciso superar o exame final do curso.

 • É necesaria a asistencia polo menos un 85% das horas lectivas para ter dereito a ese exame.

 • Exercicios de gramática e vocabulario:

 

http://www.ver-taal.com/

Páxina web que recolle exercicios interactivos de vocabulario, gramática e comprensión auditiva.

https://conjuguemos.com/

Páxina web para practicar a conxugación dos verbos.

 • Cine en español:

 

http://www.jamesonnotodofilmfest.com/

Páxina web que conten curtametraxes en español con subtítulos en inglés.

 

 • Lecturas:

 

https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/

Lecturas graduadas por niveis con actividades.

 

 • Para aprender vocabulario:

  

https://quizlet.com/subject/spanish/

https://quizlet.com/es

Aprende español con flashcards interactivos gratis. 

  

 •  Español pola BBC

 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/

 Aprenda a falar español con leccións, cursos, audio, vídeo e xogos, incluíndo o alfabeto, frases, vocabulario, pronuncia, gramática, actividades e exames. Ademais a televisión española e a xerga.