Profesores

 

Sergio Troitiño Chinarro
 

 

Licenciado en Filoloxía Hispánica e Máster en Formación de Profesores de ELE (Universidade de Barcelona).

 

Foi profesor de  ELE en Barcelona e en Chicago. Impartiu cursos de formación en institucións e centros de ensino de ELE de todo o mundo.

 

Colabora como docente no Máster de Experto en ELE en ámbitos profesionais e no Máster en Formación de Profesores de  ELE, ambos da  UB.

 

Traballa na editorial Difusión como  formador e editor dixital. Foi editor da manual Xente hoxe. Está vinculado a proxectos formativos para Campus Difusión e dirixe os  Webinars  ELE.

 

É coautor de Cadernos de gramática española e Complementos de gramática e vocabulario do curso Aula. Publicou artigos de didáctica.

 

 

    troitinho@gmail.com