Actualidade

Cursos de preparación para Acles

Cursos de preparación para Acles

20/10/2020 Novidades

Cursos de 20 horas encamiñados á preparación das catro destrezas que se avalían na nosa proba de certificación CertACLES: comprensión auditiva, comprensión escrita, expresión escrita e expresión oral para o niveis B1 ou B2

Os solicitantes deben ter traballado previamente as competencias do nivel correspondente pois o curso diríxese a candidatos que precisen reforzar as tarefas típicas de unha proba de certificación.

 

  • Matrícula: do 23/10/2020 ao 14/11/2020
  • Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.

  

Curso/nivel
Horario Días Horas/sesións Aula Profesor/a
(do 16 de novembro
ao 16 de decembro)
 11:00 - 12:30 luns, mércores e venres 20/13
1.4
(Fac. Filoloxía)
Mabel Cambeiro
(do 20 de novembro
ao 18 de decembro)

Luns: 10:30 - 13:00 

Venres: 11:00 - 13:30

Luns e venres 20/8
 
En liña
Ciarán Dunne
  
 

COMPARTIR: