Actualidade

Cursos de preparación para Acles

Cursos de preparación para Acles

04/04/2019 Novidades

Cursos de 20 horas encamiñados á preparación das catro destrezas que se avalían na nosa proba de certificación CertACLES: comprensión auditiva, comprensión escrita, expresión escrita e expresión oral para o niveis B1 ou B2

Os solicitantes deben ter traballado previamente as competencias do nivel correspondente pois o curso diríxese a candidatos que precisen reforzar as tarefas típicas de unha proba de certificación.

 

  • Impartiranse na Facultade de Filoloxia, Campus da Zapateira
  • Inscrición: do 02/01/2019 ao 14/04/2019
  • Matrícula: do 15/04/2019 ao 29/04/2019

  

Curso/nivel
Horario Días Horas/sesións Aula Profesor/a
(do 7 ao 30 de maio)
 10:00 - 12:30 Martes e xoves 20/8 1.5  Mabel Cambeiro
(do 6 ao 29 de maio)
10:00 - 12:30  Luns e mércores 20/8 Coversa 2  Ciarán Dunne
  
 

COMPARTIR: