Cursos de verán 2024 - Campus Coruña e formación en liña

 

           

 
 

 

⇒ Inscrición do 15 de abril ao 5 de maio
⇒ Matrícula do 7 ao 15 de maio
 
 

 

 
 

♦ Procedemento:  

 

  1. Para acceder á inscrición e matrícula debe picar no nome do curso.
  2. Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 
  3. Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  
  4.  Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula. 

 

Nota: 
  • Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.
  • Acéptase alumnado a partir de 16 anos.
Francés 
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días  Horas/sesións  Aula Docente
A2.1  En liña 

 

20/05 - 11/07

 

09:30 - 11:30 h.
Luns, martes e
xoves
45/23   Plataforma Teams
Cristina
Mandíc 
Inglés 
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Docente

B1.1

En liña 20/05-15/07

09:30-11:30 h.

+ 1,5 h/semana de traballo online asíncrono

Luns, martes e
xoves
60/24
Plataforma Teams
Exame: Aula de conversa 1.
Fac. Filoloxía 
Séan Keane 

B1.2 

En liña 20/05-15/07

11:30 -13:30 h.

+ 1,5 h/semana de traballo online asíncrono

Luns, martes e 
 xoves 
60/24
Plataforma Teams 
Exame: Aula de Conversa 1.
Fac. Filoloxía
Séan Keane 
B2.1

 

Semipresencial

20/05-15/07 

09:30-11:30 h.

+ 1,5 h/semana de traballo online asíncrono

Luns, martes e
 xoves 
60/24
1.6
(Fac. Filoloxía)  
Michael Boyce 

B2.2

 

Semipresencial

20/05-15/07

11:30 -13:30 h.

+ 1,5 h/semana de traballo online asíncrono

Luns, martes e
xoves
60/24 
1.6
(Fac. Filoloxía)    
Michael Boyce

C1.2

En liña 20/05-15/07

09:30-11:30 h.

+ 1,5 h/semana de traballo online asíncrono

Luns, martes e
 venres
60/24

 Plataforma Teams

Exame: campus de Esteiro

Johanne Harrison 
 Italiano        
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Docente 
A1 En liña 20/05-15/07 

09:30 -11:30 h.

+1,5 h/semana de traballo online asíncrono

Luns, martes  e
 mércores
60/24
Plataforma Teams
Exame: aula 1.2
Fac. Filoloxía 
Alberta Passeri

A2 

En liña  20/05-15/07 

11:30 -13:30 h.

+1,5 h/semana de traballo online asíncrono

Luns, martes e
mércores
60/24

Plataforma Teams

Exame: Fac. Filoloxía

Alberta Passeri