Programación do curso académico 2023/24.

     

alemán, chinés, francés, galego, inglés, italiano, LSE, portugués

1º cuadrimestre

Xaneiro

2º cuadrimestre

Verán

Inscrición

do 21 agosto ao 10 de setembro

Matrícula

do12 ao 17 de setembro

Clases

do 20 de setembro ao 20 de decembro

Inscrición e matrícula

do 11 decembro ao 4 de xaneiro

Clases

do 08 ao 26 de xaneiro 

Inscrición

 do 8 ao 21 de xaneiro

Matrícula 

do 23 ao 30 de xaneiro

Clases

 do 05 de febreiro ao 13 de maio

Inscrición

Pendente

Matrícula

Pendente

Clases

maio, xuño, xullo

Español como lingua estranxeira (niveis A1, A2, B1 e B2)

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Inscrición

do 19 de xuño ao 13 de setembro

Matrícula

do 04 ao 13 de setembro

Clases

do 02 de outubro ao 14 de decembro

Inscrición e matrícula

do 15 de novembro ao 22 de xaneiro

 

Clases

 do 14 de febreiro ao 6 de maio