Programación do curso académico 2022/23.

     

alemán, chinés, francés, galego, inglés, italiano, LSE, portugués, ucraíno

1º cuadrimestre

Xaneiro

2º cuadrimestre

Verán

Inscrición

do 22 agosto ao 8 de setembro

Matrícula

do 9 ao 15 de setembro

Clases

do 19 de setembro ao 20 de decembro

Inscrición e matrícula

do 9 decembro ao 4 de xaneiro

Clases

do 10 ao 27 de xaneiro 

Inscrición

 do 1 ao 16 de xaneiro

Matrícula 

do 17 ao 24 de xaneiro

Clases

 do 30 de xaneiro ao 3 de maio

Inscrición

Pendente

Matrícula

Pendente

Clases

maio, xuño, xullo

Español como lingua estranxeira (niveis A1, A2, B1 e B2)

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Inscrición

do 20 de xuño ao 13 de setembro

Matrícula

do 1 ao 13 de setembro

Clases

do 26 de setembro ao 14 de decembro

Inscrición e matrícula

do 15 de novembro ao 15 de xaneiro

 

Clases

 do 30 de xaneiro ao 20 de abril