Niveis Marco Común Europeo (MCER)

 

Os niveis son puntos de referencia para medir o nivel de coñecemento dunha lingua estranxeira, conforme ao Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

O MCER define os seguintes niveis de dominio:

A1 e A2: uso básico do idioma
B1 e B2: uso independente do idioma
C1 e C2: uso competente do idioma

   

Niveis do MCER