Actualidade

Obradoiros de Español como Lingua Estranxeira - verán 2023

Obradoiros de Español como Lingua Estranxeira - verán 2023

10/03/2023 Novidades

Obradoiros orientados a profesorado en activo de español como L2 ou LE, que desexe facer unha reflexión sobre o proceso de ensino aprendizaxe dunha lingua estranxeira e adquirir técnicas que lle permitan traballar as diferentes destrezas, o compoñente intercultural e afectivo, así como fomentar a autonomía do alumno e o uso das TIC. Esta reflexión farase cunha metodoloxía inminentemente práctica, a través de grupos de discusión e tarefas en equipo que fomenten unha aprendizaxe colaborativa, constructivista e significativa.  

 

Curso/nivel Formato
Datas de impartición /
Horario
Horas/sesións Aula Docente
      Inscrición: do 1 ao 30 de xuño / Matrícula: do 1 ao 9 xullo
Presencial
 
17,18,19,20 e 21 de xullo /
de 11:00 a 14:00 h.
 
15/5
1.1 
(Fac. Filoloxía)
Soledad
Llano
 
Presencial
 
24,26,27 de xullo / de 11:00 a 15:00 h.
28 de xullo / de 11:00 a 14:00 h.
 
15/4
1.1
(Fac. Filoloxía)
Carmen
Lastres
  
 

COMPARTIR: