Actualidade

Español como Lingua Estranxeira niveis A1 e A2

Español como Lingua Estranxeira niveis A1 e A2

01/01/2023 Novidades

Español como Lingua Estranxeira A1

Inscrición do 1 ao 16 de xaneiro  /   matrícula do 17 ao 24 de xaneiro
Formato  Duración Horario Horas/sesións Profesora 
En liña
plataforma Teams
do 30 de xaneiro ao 8/10 de maio

Luns e mércores de 19:00 a 21:00 h. 

+ 1 hora/semana de traballo en liña asíncrono

60/24 Pendente de asignar 
Inscrición do 1 de xaneiro ao 25 de abril   /   matrícula do 26 de abril ao 15 de maio
Formato 
Duración
Horario
Horas/sesiones Profesora
En liña
plataforma
Teams
 
Presencial
 
Clases en liña
do 15 de maio ol 26 de xuño
 
 
Clases presenciais
do 3 ao 13 de xullo
 
 
Clases en liña
luns e mércores de 19:00 a 21:00 h
+ 1 hora/semana de traballo en liña asíncrono
 
Clases presenciais
de luns a xoves de 10:00 a 14:00 h
 
 
60/24 Pendente de asiginar 

COMPARTIR: