Actualidade

Exames oficiais de español para estranxeiros (DELE)

Exames oficiais de español para estranxeiros (DELE)

31/07/2019 Novidades

Os Diplomas de Español como Lingua Estranxeira (DELE) son títulos oficiais, acreditativos do grao de competencia e dominio do idioma, outorgados polo Instituto Cervantes en nome do Ministerio de Educación de España. Son recoñecidos en todo o mundo por empresas privadas, cámaras de comercio e sistemas de ensino públicos e privados.

  • O Centro de Linguas da UDC é examinador dos niveis A2B1
  • Datas das probas escritas no Centro de Linguas para o ano 2020:

⇒ Venres, 17 de abril. Inscrición até o 19 de febreiro

⇒ Venres, 10 de julio. Inscrición até o 13 de maio

⇒ Sábado, 14 de novembro. Inscrición até 7 de outubro

  • As probas orais se poderán realizar nos días anteriores ou posteriores á proba escrita. Citarase a cada candidato de xeito individualizado.

 

Cómo inscribirme

 

+ Información 

COMPARTIR: