Actualidade

Exames oficiais de español para estranxeiros (DELE)

Exames oficiais de español para estranxeiros (DELE)

31/07/2019 Novidades

Os Diplomas de Español como Lingua Estranxeira (DELE) son títulos oficiais, acreditativos do grao de competencia e dominio do idioma, outorgados polo Instituto Cervantes en nome do Ministerio de Educación de España. Son recoñecidos en todo o mundo por empresas privadas, cámaras de comercio e sistemas de ensino públicos e privados.

  • O Centro de Linguas da UDC é examinador dos niveis A2B1
  • A proba será o sábado 23 de novembro de 2019
  • Inscrición até o 9 de outubro de 2019
 
As probas orais serán o venres 22 de novembro, nas aulas de conversa do Centro de Linguas

 

Cómo inscribirme

 

+ Información 

COMPARTIR: