Actualidade

Probas de dominio decembro 2022

Probas de dominio decembro 2022

11/10/2022 Novidades

 

Probas de nivel nas que se avaliarán a comprensión lectora e auditiva, a produción oral e escrita e a gramática e léxico de acordo coas competencias correspondentes ao Marco Europeo.

 Inscrición e matrícula do 15 de outubro ao 9 de decembro
 
Para formalizar a inscrición e a matrícula debes picar no idioma
 
Procedemento:
 
- Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos.
- Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.
- Se está todo correcto, pode realizar a matrícula. 
 

Campus de Coruña

As probas realizaranse na Facultade de Filoloxía - Campus da Zapateira

 
Alemán A2
 • Parte escrita: martes, 20 de decembro de 16:00 a 18:00 horas, na aula 1.6 - 1º andar.
 • Parte oral: martes, 20 de decembro a partir das 18:00 horas, na aula 1.6 - 1º andar.
 • Revisión de exame: xoves, 22 de decembro ás 9:00 horas, a través de skipe, solicitando cita previa.

Programa de alemán A2 

Italiano A2 
 • Parte escrita: luns, 19 de decembro de 16:00 a 18:00 horas, na aula.2.13 - 2º andar
 • Parte oral: martes, 20 de decembro a partir das 16:00 horas, a través da plataforma Teams. A proba realizarase por parellas cunha duración de 15:00 minutos.
 • Revisión de exame: mércores, 21 de decembro as 10:00  horas, nas dependencias do Centro de Linguas, solicitando cita previa.

Portugués A2
 • Parte escrita: luns19 de decembro de 12:00 a 14:00 horas, na aula  2.13 - 2º andar.
 • Parte oral: luns, 19 de decembro, ás 9:00 horas, na aula 2.13 - 2º andar
 • Revisión de exame: xoves, 22 de decembro de 9:30 a 10:30 a través da plataforma Teams, solicitando cita previa
 
 

Campus de Ferrol

As probas realizaranse no Edficio de Apoio ao Estudo - Campus de Esteiro 

 
Francés A2
 • Parte oral e escrita: mércores, 14 de decembro de 16:30 a 18:30 horas, na aula -1.2, planta sótano
 • Revisión de exame: luns,  19 de decembro ás 12:00 horas

                                                                                                                               Programa de francés A2

 

COMPARTIR: