Actualidade

Probas de dominio decembro 2021

Probas de dominio decembro 2021

29/09/2021 Novidades

 

Probas de nivel nas que se avaliarán a comprensión lectora e auditiva, a produción oral e escrita e a gramática e léxico de acordo coas competencias correspondentes ao Marco Europeo.

 Inscrición: do 15 ao 30 de novembro     //    Matrícula: do 1 ao 9 de decembro
 
Para formalizar a inscrición e a matrícula debes picar no idioma
 
Procedemento:
 
- Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos.
- Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.
- Se está todo correcto, pode realizar a matrícula. 
 

Campus de Coruña

As probas realizaranse na Facultade de Filoloxía. Zapateira

 
Alemán A2
 • Parte escrita: mércores, 15 de decembro de 12:00 a 13:30 horas, na aula 2.11 - 2º andar
 • Parte oral: mércores, 15 de decembro a partir das 13:30 horas, na aula 2.11 - 2º andar
 • Revisión de exame: luns, 20 de decembro ás 13:00 horas, nas dependecias do Centro de Linguas

Programa de alemán A2 

Italiano A2 
 • Parte escrita: mércores, 15 de decembro de 12:00 a 13:30 horas, na aula.2.10 - 2º andar
 • Parte oral: mércores, 15 de decembro a partir das 13:30 horas, na aula 2.10 - 2º andar
 • Revisión de exame: xoves, 16 de decembro as 12:00 a 13:00 horas, a través da plataforma Teams.

Portugués A2
 • Parte escrita: luns13 de decembro de 18:00 a 19:30 horas, na aula  2.10 - 2º andar.
 • Parte oral: luns, 13 de decembro, as 19:30 horas, na aula 2.10 - 2º andar
 • Revisión de exame: mércores, 15 de decembro de 13:30 a 14:30 horas, nas dependencias do Centro de Linguas.
 
 

Campus de Ferrol

As probas realizaranse no Edficio de Apoio ao Estudo, Esteiro 

 
Francés B1 
 • Parte oral e escrita: 20 de decembro ás 10:00 a 12:00 horas, na aula -1.4, planta sótano
 • Revisión de exame: Xoves,  23 de decembro de 10:00 a 12:00 horas

                                                                                                                               Programa de francés B1.2

 

 

COMPARTIR: