Actualidade

Probas de dominio decembro 2020

Probas de dominio decembro 2020

03/11/2020 Novidades

 

Probas de nivel nas que se avaliarán a comprensión lectora e auditiva, a produción oral e escrita e a gramática e léxico de acordo coas competencias correspondentes ao Marco Europeo.

  Inscrición e matrícula
Do 9 de novembro ao 10 de decembro 
 
Para formalizar a inscrición e a matrícula debes picar no idioma
 
Procedemento:
 
- Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos.
- Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.
- Se está todo correcto, pode realizar a matrícula. 
 

Campus de Coruña

Italiano A2 
  • Parte escrita: 17 de decembro ás 10:00 horas, na aula 1.3 da Facultade de Filoloxía, C. Zapateira
  • Parte oral: 17 de decembro en liña a través da plataforma Teams. Comezarán a partir das 16:00 horas.
  • Revisión de exame: luns 21, de 10.00 a 11.00 horas en liña a través da plataforma Teams.
 

Portugués A2
  • Parte escrita: 15 de decembro ás 16:00 horas, na aula 1.1 da Facultade de Filoloxía, C. Zapateira
  • Parte oral: 18 de decembro en liña a través da plataforma Teams. Comezarán a partir das 9:30 horas.
  • Revisión de exame: martes 22, de 10.30 a 11:30 horas, nas dependencias do Centro de Linguas
 
 

Campus de Ferrol

Alemán A2
  • Parte oral e escrita : 16 de decembro ás 16:00 horas, na aula -1.5 do Edficio de Apoio ao Estudo, C. Esteiro.
  • Revisión de exame: luns, 21 de decembro ás 19:30 horas, na aula -1.5 do Edficio de Apoio ao Estudo, C. Esteiro.

Programa de alemán A2


 

Francés B1 
  • Parte oral e escrita: 16 de decembro ás 16:00 horas, na aula 0.4 do Edficio de Apoio ao Estudo, C. Esteiro.
  • Revisión de exame: luns 21, de 16.00 a 17.00 horas, na aula 0.4 do Edficio de Apoio ao Estudo, C. Esteiro.

Programa de francés B1.2

 

COMPARTIR: