Cursos de verán 2023 - Campus Coruña

 

           

 
Cursos de maio e xuño

 

⇒ Inscrición do 10 de abril ao 1 de maio
⇒ Matrícula do 3 ao 15 de maio
 
Cursos de xullo 

 

⇒ Inscrición do 10 de abril ao 12 de xuño
⇒ Matrícula do 14 ao 28 de xuño
 

♦ Procedemento:  

 

  1. Para acceder á inscrición e matrícula debe picar no nome do curso.
  2. Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 
  3. Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  
  4.  Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula. 

 

Nota: 
  • Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.
  • Acéptase alumnado a partir de 16 anos.
Francés 
Cursos de maio e xuño
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días  Horas/sesións  Aula Docente
A2.2  En liña   22/05 - 28/06 13:00 - 15:00 h. De luns a xoves 45/23   Plataforma Teams
Cristina
Mandíc 
Cursos de xullo
A2.1 En liña  03/07- 20/07 09:00 - 13:00 h. De luns a xoves 45/12
Plataforma
Teams
Cristina
Mandíc 
Obradoiro: "Prepara o teu Erasmus" En liña  03/07- 27/07 13:00 - 15:00 h. De luns a xoves 30/15
Plataforma
Teams
Cristina
Mandíc 
Galego
Cursos de maio e xuño
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Docente
 Linguaxe administrativa galega (gr.1)  Presencial  15/05-15/06  9:00 - 11:00 h. Luns, martes e xoves   30/15
Coversa 2
(Fac. Filoloxía)
Yolanda Gallardo 
Linguaxe administrativa galega (gr.2) Presencial 29/05-29/06  9:00 - 11:00 h. Luns, martes e xoves   30/15
Coversa 2
(Fac. Filoloxía)
Yolanda Gallardo 
Inglés 
Cursos de maio e xuño 
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Docente

B1.1

Semipresencial 22/05-29/06 Aula: 09:45-11:45 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono De luns a xoves 60/24
Coversa 1
(Fac. Filoloxía)
Mabel Cambeiro 

B1.2 

Semipresencial 22/05-29/06 Aula: 17:00 -19:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono De luns a xoves  60/24
 
Mabel Cambeiro 
B2.1 Semipresencial 22/05-29/06 

Aula: 10:00 -12:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono

De luns a xoves  60/24
1.5 
(Fac. Filoloxía)  
Seán Keane 

B2.2

 
Semipresencial 22/05-29/06

Aula: 12:00 -14:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono

De luns a xoves  60/24 
1.5 
(Fac. Filoloxía)  
Seán Keane 

C1.1

Semipresencial 22/05-29/06

Aula: 12:00 -14:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono

De luns a xoves  60/24
  1.6
(Fac. Filoloxía) 
Michael
Boyce

C1.2

Semipresencial 22/05-29/06

Aula: 12:00 -14:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono

De luns a xoves  60/24    

Inglés con fins pedagóxicos

Semipresencial 22/05-10/07 Aula: 11:45 - 13:15 h + 1 h/semana de traballo online asíncrono Luns e mércores 30/15  
Mabel
Cambeiro

Habilidades para a comunicación oral

Semipresencial 23/05-11/07 Aula: 11:45 - 13:15 h + 1 h/semana de traballo online asíncrono Martes e xoves 30/15
 
 
Mabel
Cambeiro

Familiarizarse coas entrevistas de traballo

Presencial 22/05-22/06

10:00 -12:00 h

Luns, mércores e xoves 

30/15
 1.6
(Fac. Filoloxía) 
 Michael
Boyce
Cursos de xullo
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días  Horas/sesións  Aula Docente
 
 
 
En liña 03/07-27/07 12:00 - 14:00 h. De luns a xoves 30/15
Plataforma Teams
Johanne Harrison

Inglés con fins pedagóxicos

Semipresencial 12/07-27/07 Aula: 09:45-12:45 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono De luns a xoves  30/9
1.4 
(Fac. Filoloxía) 
Mabel Cambeiro

Entrevistas laborais en inglés

En liña 03/07-27/07 17:00 - 19:00 h. De luns a xoves 30/15 Plataforma Teams Mabel Cambeiro

Habilidades para a comunicación oral

Presencial 03/07-27/07 09:00 - 11:00 h  De luns a xoves  30/15
1.2
(Fac. Filoloxía) 
Seán Keane

Inglés para os negocios e para o emprendemento

 Presencial
03/07-27/07 11:00 - 13:00 h De luns a xoves  30/15
  Conversa 2
(Fac. Filoloxía) 
Seán Keane

Desenvolvemento de habilidades profesionais

Presencial 03/07-27/07  12:00 - 14:00 h  De luns a xoves  30/15 1.10
(Fac. Filoloxía)
Michael Boyce 
 
 
 
En liña 03/07-27/07 Aula: 10:00 - 12:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono Luns e xoves 20/7
Plataforma Teams
Michael Boyce
 Italiano        
Cursos de maio e xuño
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Docente 
A1 (gr.1) Semipresencial 22/05-29/06  Aula: 09:00 -11:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono De luns a xoves 60/24

 1.5


(Fac. Filoloxía) 

Alberta Passeri
A1 (gr.2) Semipresencial 22/05-29/06  Aula:16:00 - 18:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono De luns a xoves 60/24   Alberta Passeri

A2 

Semipresencial 22/05-29/06  Aula: 11:00 -13:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono De luns a xoves 60/24
 
(Fac. Filoloxía) 
Alberta Passeri

B1.2

Presencial 22/05-28/06   13:00 - 15:00 h De luns a xoves 45/23
(Fac. Filoloxía) 
Alberta Passeri
Cursos de xullo
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Docente 
A2 Presencial 03/07-27/07 9:00 - 13:00 h De luns a xoves 60/15
 
(Fac. Filoloxía)  
Alberta Passeri
Obradoiro: Italiano para Turismo Presencial 03/07-27/07

13:00 - 15:00 h

De luns a xoves 30/15   Alberta Passeri

Obradoiro: "Prepara o teu Erasmus"

Presencial 03/07-27/07 13:00 - 15:00 h De luns a xoves 30/15   pte de asignar