Cursos de verán 2023 - Campus Ferrol

     

 

           

 
Cursos de maio e xuño

 

⇒ Inscrición do 10 de abril ao 1 de maio
⇒ Matrícula do 3 ao 15 de maio
 
Cursos de xullo 

 

⇒ Inscrición do 10 de abril ao 12 de xuño
⇒ Matrícula do 14 ao 28 de xuño
 

♦ Procedemento:  

 

  1. Para acceder á inscrición e matrícula debe picar no nome do curso.
  2. Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 
  3. Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  
  4.  Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula. 

 

Nota: 
  • Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial, no edificio de Apoio ao Estudo. Campus de Esteiro
  • Acéptase alumnado a partir de 16 anos.
Francés 
Cursos de maio e xuño
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días  Horas/sesións  Aula Docente
A2.1 Presencial  22/05 - 28/06 09:00 - 11:00 h. De luns a xoves 45/23  
Cristina Mandic
A2.2 (gr.1) Presencial   22/05 - 28/06 11:00 - 13:00 h. De luns a xoves 45/23    Cristina Mandic
A2.2 (gr.2) En liña   22/05 - 28/06 13:00 - 15:00 h. De luns a xoves 45/23   Plataforma Teams Cristina Mandic
Cursos de xullo
A2.1 En liña  03/07- 20/07 09:00 - 13:00 h. De luns a xoves 45/12 Plataforma Teams
Cristina
Mandíc 
Obradoiro: "Prepara o teu Erasmus" En liña  03/07- 27/07 13:00 - 15:00 h. De luns a xoves 30/15  Plataforma Teams
Cristina
Mandíc 
Inglés 
Cursos de maio e xuño 
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a

B1.2

Semipresencial 22/05-29/06 Aula: 12:00 -14:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono De luns a xoves  60/24   Johanne Harrison 
Preparación de exames nivel B2 Presencial 22/05-22/06 

10:00 -12:00 h

Luns, mércores e xoves  30/15   Johanne Harrison 
Cursos de xullo

Conciencia intercultural e aprendizaxe de idiomas

En liña 03/07-27/07 12:00 - 14:00 h  De luns a xoves  30/15 Plataforma Teams  Johanne Harrison

Pronunciación

Semipresencial

03/07-27/07 Aula:10:00 - 12:00 h + 2 h/semana de traballo online asíncrono Luns e xoves 20/7
 
 
Johanne Harrison

Entrevistas de traballo en inglés

En liña

03/07- 27/07 17:00 - 19:00 h. De luns a xoves 30/15
Plataforma Teams
Mabel Cambeiro

Mellora a túa escritura académica

En liña

03/07-27/07 Aula:10:00 - 12:00 h. + 2 h/semana de traballo online asíncrono Luns e xoves 20/7
Plataforma Teams

Michael Boyce