Cursos do 2º cuadrimestre 2023-24 - Campus Ferrol

           

        

 

=> INSCRICIÓN: DO 8 AO 21 DE XANEIRO           => MATRÍCULA: DO 23 AO 30 DE XANEIRO

 

♦ Procedemento:  

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.
2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 
3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  
4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula. 
5º - Pode optar por pagar a matrícula completa ou en dous prazos (o prezo pódese consultar dentro da ficha do curso)
6º- O pago do 2º prazo debe efectuarse do 2 ao 8 de abril.
 
♦ Observacións: 
  • Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.
  • Acéptase alumnado a partir de 16 anos.
 Os cursos presenciais impartiranse no Edificio de Apoio ao Estudo. Campus de Esteiro
 
Alemán      
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
B1.1 En liña 06/02 - 07/05 
16:00 -18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
 
Plataforma Teams
Examen final: Aula...
 
Marion Baake
Francés
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a

A2.1

En liña 05/02 - 08/05 18:00 - 20:00 h. Luns e mércores 45/23
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Cristina Mandíc

A2.2

En liña 06/02 - 02/05 16:00 - 18:00 h. Martes e xoves 45/23
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Cristina Mandíc

B1.1

En liña 06/02- 07/05 
18:00 - 20:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves  60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Cristina Mandíc
B1.2 En liña

05/02 - 13/05

16.00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Cristina Mandíc
Inglés       
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

B1.2 

Presencial 06/02 - 07/05
16:30 - 18:30 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24  -1.3 Johanne Harrison

B2.1

En liña 05/02 - 13/05
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula
Johanne Harrison

B2.2

Presencial 06/02 - 07/05
14:30 - 16:30 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24 -1.3 Johanne Harrison

C1.1 (grupo 1)

En liña 06/02 - 07/05
10:00 - 12:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula
Michael Boyce

C1.1 (grupo 2)

En liña 05/02 - 13/05
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula
Seán Keane

C1.1 (grupo 3)

Presencial 05/02 - 13/05
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24 -1.2 Johanne Harrison
 Italiano 
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Profesor/a 

A1

En liña 05/02 - 13/05  12:00 - 14:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula
Alberta Passeri

A2

En liña 06/02 - 07/05  16:00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula
Alberta Passeri
Portugués
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

A2 (grupo 1)

En liña 05/02 - 13/05
12:00 - 14:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores  60/24 
Plataforma Teams
Exame final: Aula
Catarina Raposo
A2 (grupo 2) En liña 06/02 - 07/05
16:00 - 18:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula
Catarina Raposo
B1 En liña 05/02 - 13/05
16:00 - 18:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula
Catarina Raposo

B2

En liña 05/02 - 13/05
18:00 - 20:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula
Catarina Raposo