Cursos do 2º cuadrimestre 2020-21 - Campus Ferrol

 

   

  

 

 Inscrición: do 1 ao 17 de xaneiro  //  Matrícula: do 20 ao 31 de xaneiro

 

♦ Procedemento:  

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.
2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 
3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  
4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula. 
5º- Pode optar por pagar a matrícula completa ou en varios prazos. 
6º- O pago do 2º prazo e sucesivos debe efectuarse do 1 ao 5 de cada mes. 
 
Nota: é necesasio acadar un mínimo de catro alumnos por curso para formar grupo. 
 
Alemán      
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
 B1.1 Presencial 08/02-12/05  19:00 - 21:30  Luns e mércores   60/24 -1.5 Julia Carracedo
Francés
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A2.2 Presencial 09/02 - 06/05  12:00 - 14:00  Martes e xoves   45/23  0.4 Cristina Mandic
B1.1 Presencial 08/02 - 12/05 16:00 - 18:30  Luns e mércores   60/24 0.4 Cristina Mandic
Francés para a Xestión Moda Presencial 10/02 - 05/05  11:30 - 14:00 Mércores   30/12  0.4 Cristina Mandic
Inglés       
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 
B2.2 (Grupo 1) Semipresencial  09/02 - 11/05 14:30 - 17:00  Martes e mércores  60/24 -1.3  Johanne Vendora 
B2.2 (Grupo 2) Semipresencial   11/02 - 13/05 10:00 - 12:30 Xoves e venres  60/24 -1.3 Johanne Vendora  
C1.2 Semipresencial   08/02 - 12/05  18:30 - 21:00  Luns e mércores   60/24 -1.3  Johanne Vendora 
 Italiano        
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Profesor/a 
A1 Presencial 09/02 - 10/05  16:00 - 18:30 Martes e mércores 60/24   -1.2 

Emiliana Tucci

Italiano para a Xestión de Moda Presencial 10/02 - 05/05 18:30 - 21:00 Mércores 30/12 2.1

Emilana Tucci

Portugués
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 
A2 En liña 08/02 -12/05 12:00 - 14:30  Luns e mércores  60/24 En liña Ana Gravata