Cursos do 2º cuadrimestre 2022-23 - Campus Ferrol

           

        

 

=> INSCRICIÓN: DO 1 AO 16 DE XANEIRO           => MATRÍCULA: DO 17 AO 24 DE XANEIRO

 

♦ Procedemento:  

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.
2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 
3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  
4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula. 
5º - Pode optar por pagar a matrícula completa ou en dous prazos (o prezo pódese consultar dentro da ficha do curso)
6º- O pago do 2º prazo  debe efectuarse do 17 ao 24 de febreiro.
 
Nota: 
  • É necesario acadar un mínimo de catro alumnos por curso para formar grupo.
  • Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.
  • Acéptase alumnado a partir de 16 anos.
 Os cursos presenciais impartiranse no Edificio de Apoio ao Estudo. Campus de Esteiro
 
Alemán      
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
B1.1 En liña 31/01 - 02/05 
Aula: 16:00 -18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
Plataforma
Zoom
Marion Baake
Francés
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a

A2.2

En liña 31/01 - 27/04 16:00 - 18:00 h. Martes e xoves 45/23
 Plataforma
Teams
Cristina Mandíc

B1.1

En liña 30/01- 08/05 
Aula: 16:00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24
Plataforma
Teams
Cristina Mandíc
B1.2 En liña

31/02 - 02/05

Aula: 18:30 -20:30 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
Plataforma
Teams
Cristina Mandíc
Inglés       
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

B1.2 

Presencial 30/01 - 08/05
Aula: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24 -1.3  Johanne Harrison

B2.1

En liña 30/01 - 08/05
Aula: 18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24
Plataforma
Teams
Seán Keane

B2.2 

Presencial 31/01 - 02/05
Aula: 14:30 - 16:30 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves 60/24  -1.1 Johanne Harrison

C1.2

Presencial 30/01 - 08/05
Aula: 18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24 -1.3  Johanne Harrison
En liña 31/01 - 18/04 12:00 - 13:30 h Martes e xoves 30/20
Plataforma
Teams 
Seán Keane
 
 
En liña 31/01 - 18/04 12:00 - 13:30 h Martes e xoves 30/20
Plataforma
Teams 
Michael Boyce
 Italiano 
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Profesor/a 

A2 

Presencial 30/01- 09/05  Aula: 16:00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e martes 60/24 0.4  Emiliana Tucci

Obradoiro de Lingua e cultura

Presencial 31/01 - 23/05 18:00 a 20:00 h. Martes 30/15 0.4  Emiliana Tucci

B1.1

En liña 31/01 - 27/04
Aula: 16:00 - 17:30 h. 
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 45/23
Plataforma
Teams
 Alberta Passeri 
Conversa B2-C1 En liña 31/01 - 18/04 17:30 - 19:00 h. Martes e xoves 30/20
Plataforma
Teams 

Alberta Passeri

Portugués
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

A2

En liña 30/01 - 08/05
Aula: 12:00 - 14:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores  60/24 
Plataforma
Teams
Catarina Raposo
B1 En liña 31/01 - 02/05
Aula: 16:00 - 18:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves 60/24
Plataforma
Teams
Catarina Raposo

B2

En liña 31/01 - 02/05
Aula: 18:00 - 20:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves 60/24
Plataforma
Teams 
Catarina Raposo