Cursos do 2º cuadrimestre 2023-24 - Campus Coruña

        

 

=> INSCRICIÓN: DO 8 AO 21 DE XANEIRO           => MATRÍCULA: DO 23 AO 30 DE XANEIRO

 

♦ Procedemento:  

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.
2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 
3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  
4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula. 
5º - Pode optar por pagar a matrícula completa ou en varios prazos (o prezo pódese consultar dentro da ficha do curso)
6º- O pago do 2º prazo debe efectuarse do 2 ao 8 de abril
 

♦ Observacións: 

  • Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.
  • Acéptase alumnado a partir de 16 anos.
 
 
Lingua de Signos Española
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días  Horas/sesións  Aula Profesor/a
 A1.2 Presencial 06/02-07/05 16:00 - 18:30 h Martes e xoves 60/24
0/2
(Fac. CC da Educación)
Cristina Rubio 
Rodrigo Mera
 A2.2  Presencial 05/02-13/05 18:30 - 21:00 h Luns e mércores 60/24
0/2
(Fac. CC da Educación)
Cristina Rubio 
Rodrigo Mera
Alemán      
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A1.2 Presencial

05/02-13/05 

16:00 -18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24
Conversa 1
(Fac. Filoloxía) 
Marion Baake
A2.2 Presencial 05/02-13/05 
18:00 -20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24
Conversa 1
(Fac. Filoloxía) 
Marion Baake
B1.1 En liña 06/02 - 07/05 
16:00 -18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
Platatorma Teams
Exame final: Aula...
Marion Baake
Francés
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a

A2.1

En liña 05/02-08/05 18:00 - 20:00 h. Luns e mércores 45/23
 Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Cristina Mandíc

A2.2

En liña 06/02-02/05 16:00 - 18:00 h. Martes e xoves 45/23
 Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Cristina Mandíc

B1.1

En liña 06/02 - 07/05
18:00 - 20:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves  60/24
 Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Cristina Mandíc
B1.2 En liña 05/02-13/05
16:00 -18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Cristina Mandíc
Galego
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días Horas/sesións Aula Profesor/a
A1 Presencial
 
05/02-13/05
 
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24  
Yolanda 
Gallardo
Inglés       
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

B1.2 (grupo 1)

Presencial 05/02-13/05
10:00 - 12:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24
1.10
Mabel Cambeiro
B1.2 (grupo 2) Presencial 05/02-13/05
17:00 - 19:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24 1.3 Mabel Cambeiro

B2.1 (grupo 1)

Presencial 05/02-13/05
12:00 - 14:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
1.10
 
Seán Keane

B2.1 (grupo 2)

Presencial 05/02-13/05
19:00 - 21:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24
2.4
Mabel Cambeiro 

B2.1 (grupo 3)

Presencial 06/02-07/05
19:00 - 21:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncron
Martes e xoves 60/24  1.6 Mabel Cambeiro 

B2.1 (grupo 4)

En liña 05/02-13/05
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Johanne Harrison

B2.2 (grupo 1)

Presencial 06/02-07/05
10:00 - 12:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves 60/24
 
 1.10
Mabel Cambeiro

B2.2 (Grupo 2)

Presencial 06/02-07/05
17:00 - 19:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves 60/24
 
 1.6
Mabel Cambeiro

C1.1 (grupo 1)

En liña 06/02-07/05
10:00 - 12:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Michael Boyce 

C1.1 (grupo 2)

En liña 05/02-13/05
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Seán Keane

C1.2 (grupo 1)

Presencial 05/02-13/05
10:00 - 12:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24

Luns 2.2

Mércores 1.6

Sean Keane

C1.2 (grupo 2)

Presencial 06/02-07/05
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24  Aula Conversa 2 Michael Boyce

C2.2

Presencial 06/02-07/05 
18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24  Aula Conversa 2 Michael Boyce
 Italiano        
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Profesor/a 
A1 (grupo 1) En liña 05/02- 13/05 
12:00 - 14:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula...

Alberta Passeri

A1 (grupo 2) Presencial 06/02- 07/05 
18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves 60/24  
 

Alberta Passeri

A2 (grupo 1)

Presencial 05/02-13/05  16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24
 -1
 
Alberta Passeri 
A2 (grupo 2) En liña 06/02 - 07/05
16:00 - 18:00 h. 
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
 Alberta Passeri 
B1.1 Presencial 05/02-08/05
18:00 - 20:00 h. 
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono

Luns e mércores

45/23
 
 

Alberta Passeri

Portugués
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

A2 (grupo 1)

En liña 05/02 - 13/05 
12:00 - 14:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24 
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Catarina Raposo

A2 (grupo 2)

En liña 06/02 - 07/05 
16:00 - 18:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves 60/24 
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Catarina Raposo

B1

En liña 05/02 - 13/05
16:00 - 18:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Catarina Raposo

B2

En liña 05/02 - 13/05
18:00 - 20:00 h
+ 1h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores 60/24
Plataforma Teams
Exame final: Aula...
Catarina Raposo
Chinés
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

Iniciación ao chinés

Presencial

20/02 - 21/03

16:00 - 18:00 h
Martes e xoves 20/10