Cursos do 2º cuadrimestre 2020-21 - Campus Coruña

 

  

 

 Inscrición: do 1 ao 17 de xaneiro  //  Matrícula: do 20 ao 31 de xaneiro

 

♦ Procedemento:  

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.
2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 
3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  
4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula. 
5º- Pode optar por pagar a matrícula completa ou en varios prazos. 
6º- O pago do 2º prazo e sucesivos debe efectuarse do 1 ao 5 de cada mes. 
 
Nota: é necesasio acadar un mínimo de catro alumnos por curso para formar grupo. 
 
     LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A1.2 Presencial  08/02 - 12/05 18:00 - 20:30  Luns e mércores 60/24
0.4
 (Fac. CC Educación)
Cristina Rubio
Rodrigo Mera
Alemán       
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A1.2 Presencial 08/02-12/05  11:30 - 14:00 Luns e mércores  60/24 2.8 (Fac. Filoloxía) Julia Carracedo 
B2.2 En liña 08/02-12/05  16:00 - 18:30  Luns e mércores   60/24 En liña Julia Carracedo
Francés  
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
 A2.1 Presencial 09/02 - 06/05  16:00 - 18:00  Martes e xoves   45/23  Conversa 2 (Fac. Filoloxía) Nathalie Robineau 
 Preparación exames de B1 En liña 09/02 - 06/05 18:00 - 20:00  Martes e xoves   45/23 En liña  Nathalie Robineau 
 Preparación exames de B2 En liña 08/02 - 10/05  12:00 - 14:00 Luns e mércores  45/23  En liña  Nathalie Robineau 
               
 Inglés        
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 
B1.1 En liña  09/02 - 11/05  16:00 - 18:30 Martes e xoves 60/24 En liña Mabel Cambeiro
B1.2 En liña  09/02 - 11/05  18:30 - 21:00  Martes e xoves  60/24  En liña  Mabel Cambeiro 
Preparación exames de B1 Presencial  12/02 - 07/05  10:00 - 14:00  Venres  44/11  Aula 4 (CUR. Campus Riazor)   Mabel Cambeiro 
B2.2 (grupo 1) Presencial  09/02 - 11/05  14:30 - 17:00   Martes e xoves 60/24  Aula 5 (CUR. Campus Riazor)  Ciarán Dunne 
B2.2 (grupo 2) Presencial 08/02 - 12/05 18:30 - 21:00    Luns e mércores 60/24  Aula 5 (CUR. Campus Riazor)   Ciarán Dunne 
Preparación exames de B2 Presencial  12/02 - 07/05  10:00 - 14:00  Venres  44/11  Aula 5 (CUR. Campus Riazor)  Ciarán Dunne
C1.1 Presencial 08/02 - 12/05  16:00 - 18:30  Luns e mércores 60/24  Aula 5 (CUR. Campus Riazor)   Ciarán Dunne 
C1.2 Presencial 08/02 - 12/05  16:00 - 18:30    Luns e mércores 60/24 Aula 4 (CUR- Campus Riazor) Michael Boyce 
C2.2 Presencial  09/02 - 11/05 16:00 - 18:30  Martes e xoves   60/24  1.4 (Fac. Filoloxía)  Michael Boyce 
               
Italiano         
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Profesor/a 
A1 Presencial 08/02 - 12/05  18:30 - 21:00 Luns e mércores 60/24   Conversa 1 (Fac. Filoloxía) Alberta Passeri 
A2  Presencial 08/02 - 12/05  16:00 - 18:30 Luns e mércores 60/24  

2.2 (Fac. Filoloxía)

(17 de febreiro, 2.3)

Alberta Passeri  
B1.1 Semipresencial 09/02 - 06/05  11:00 - 13:00  Martes e xoves  45/23 
Martes: Conversa 2 (Fac. Filoloxia) 
Xoves: En líña
Alberta Passeri  
C1.1 Presencial 08/02 - 12/05  11:00 - 13:30 Luns e mércores  60/24  Conversa 2 (Fac. Filoloxia)  Alberta Passeri  
Italiano para Turismo Presencial 08/02 - 24/05 12:00 -14:30 Luns  30/12 2.10  (Fac. Filoloxía) Emiliana Tucci
Preparación exames de B2 Semipresencial 04/05 - 27/05 11:00 - 13:30 Martes, mércores e xoves 30/12
Martes e mércores: pendente (Fac. Filoloxía)
Xoves: En liña 
Alberta Passeri 
Portugués    
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 
A2 En liña 08/02 -12/05 12:00 - 14:30  Luns e mércores   60/24  En liña Ana Gravata 
 B1 Semipresencial 08/02 -12/05  16:00 - 18:30   Luns, martes e mércores   90/36 
Luns e martes: 1.5 (Fac. Filoloxía)
Mércores: en liña 
 Ana Gravata 
Portugués para Turismo Presencial 11/02 - 06/05  12:00 - 14:30  Xoves 30/12 1.5 (Fac. Filoloxía)  Ana Gravata 
Preparación exames de B2 Semipresencial 18/05 -14/06 11:30 - 14:00 Luns, martes e mércores  30/12
Luns e martes: pendente asignación
Mércores: en liña 
Ana Gravata