Cursos do 1º cuadrimestre 2020-21 - Campus Ferrol

 

Inscrición: do 3 ao 10 de setembro / Matrícula: do 10 ao 16 de setembro

------------------------------------------

 Procedemento:  

 

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.
2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos.
3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo. 
4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula.
5º- Pode optar por pagar a matrícula completa ou en varios prazos.
6º- O pago do 2º prazo e sucesivos debe efectuarse do 1 ao 5 de cada mes.
 
 
Nota: é necesasio acadar un mínimo de catro alumnos por curso para formar grupo. 
 

 

Alemán
Curso / Nivel Duración   Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
 
 
21/09 - 16/12  19:00 - 21:30  Luns e mércores 60/24 0.4  Julia Carracedo 
 Francés
Curso / Nivel  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A2.1  22/09 - 10/12 12:00 - 14:00 Martes e xoves 45/23 0.4  Cristina Mandic 
 B1.2 21/09 - 16/12 16:00 - 18:30 Luns e mércores 60/24 0.4  Cristina Mandic  
22/09 - 15/12 16:30 - 19:00 Martes e xoves 60/24 0.4 Cristina Mandic  
 Inglés
Curso / Nivel Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 
 
(Semipresencial)
 
22/09 - 15/12   14:30 - 17:00 Martes e mércores  60/24 -1.3  Johanne Harrison  
 
(Semipresencial)
 
24/09 - 11/12   10:00 - 12:30 Xoves e venres  60/24 -1.3 Johanne Harrison  
 
(Semipresencial)
 
21/09 - 16/12  18:30 - 21:00 Luns e mércores 60/24 -1.3 Johanne Harrison 
 Italiano
Curso / Nivel  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 
Italiano para xestión de moda 23/09 - 9/12  18:30 - 21:00 Mércores  30/12 2.1 Emiliana Tucci
 
 
21/09 - 16/12 16:00 - 18:30 Luns e mércores 60/24  -1.2 Emiliana Tucci
 Portugués
Curso / Nivel Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 
(Semipresencial)
22/09 ao 15/12 16:00 - 18:30 martes e mércores  60/24

Martes: -1.4 

Mércores: En Liña

 Ana Gravata