Cursos do 1º cuadrimestre 2023-24 - Campus Ferrol

        

 

=> INSCRICIÓN: DO 21 DE AGOSTO AO 10 DE SETEMBRO           => MATRÍCULA: DO 12 AO 17 DE SETEMBRO 

 

♦ Procedemento:  

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.

2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 

3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  

4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula.

5º - Pode optar por pagar a matrícula completa ou en dous prazos (o prezo pódese consultar dentro da ficha do curso)

6º- O pago do 2º prazo debe efectuarse do 11 ao 17 de outubro.  

 

Observacións:

  • É necesario acadar un mínimo de catro alumnos por curso para formar grupo.
  • Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.
    • Francés: Edficio de Apoio ao Estudo Campus Ferrol. 
    • Inglés: So os cursos da profesora Johanne Harrison, Edficio de Apoio ao Estudo, Campus Ferrol. 
    • Alemán, Ingles, Italiano e Portugués: Facultade de Filoloxía, Campus Zapateira, A Coruña.
  • Acéptase alumnado a partir de 16 anos

 

        Os cursos presenciais impartiranse no Edificio de Apoio ao Estudo, Campus Esteiro

  
Alemán
Curso / Nivel Formato  Duración Horario Días Horas/sesións Aula Profesor/a
A2.2 En liña 21/09 -19/12
Clase: 16:00 -18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves  60/24
En liña
Platarforma Teams
Exame final: aula
Marion Baake
Francés
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a

A2.1 (Gr. 1)

Presencial 20/09 - 13/12 16:00-18:00 h Luns e mércores  45/23   Cristina Madic

A2.1 (Gr. 2)

En liña 21/09 - 14/12  16:00-18:00 h Martes e xoves  45/23
En liña
Platarforma Teams
Exame final: aula
Cristina Mandic
A2.2 En liña 21/09 - 14/12 18:00 -20:00 h Martes e xoves  45/23
En liña
Platarforma Teams
Exame final: aula
Cristina Mandic

B1.1

En liña 20/09 - 18/12
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 

Luns e mércores

60/24
En liña
Platarforma Teams
Exame final: aula
Cristina Mandic
Inglés       
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

B1.1

Presencial 21/09 - 19/12
Clase: 16:30 - 18:30 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves  60/24 -1.3 (Edificio de Apoio ao Estudo) Johanne Harrison
B1.2 En liña  20/09 -18/12
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24
En liña
Platarforma Teams
Exame final: aula
 
Johanne Harrison

B2.1

Presencial 21/09 -19/12  
Clase: 14:30 - 16:30 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves  60/24 -1.3 (Edifidio de Apoio ao Estudo) Johanne Harrison

B2.2 (Grupo 1)

 En liña 21/09-19/12
Clase: 10:00 - 12:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
En liña
Platarforma Teams
Exame final: aula 2.8
Michael Boyce
B2.2 (Grupo 2) En liña 20/09-18/12
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
En liña
Platarforma Teams
Exame final: aula 2.8
Seán Keane
 Italiano        
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Profesor/a 
A1 En liña 21/09 -19/12 
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24     En Liña
Plataforma Teams.
Exame final: aula 1.10

Alberta Passeri

A2  En liña 21/09 -19/12 
Clase: 18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
En Liña
Plataforma Teams.
Exame final: aula 1.10

Alberta Passeri

Portugués
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

A2 (Grupo 1)

En liña 20/09-18/12
Clase: 12:00 - 14:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24
En liña
Plataforma Teams
Exame final: aula Conversa 2
Catarina Raposo

A2 (Grupo 1)

En liña 20/09-18/12
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
En liña
Plataforma Teams
Exame final: aula Conversa 2
Catarina Raposo

B1

En liña 20/09-18/12
Clase: 18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
En liña
Plataforma Teams
Exame final: aula Conversa 2
Catarina Raposo