Cursos do 1º cuadrimestre 2024-25 - Campus Ferrol

        

 

=> INSCRICIÓN: DO 26 DE AGOSTO AO 10 DE SETEMBRO           => MATRÍCULA: DO 11 AO 17 DE SETEMBRO 

 

♦ Procedemento:  

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.

2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 

3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  

4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula.

 

Observacións:

  • É necesario acadar un mínimo de catro alumnos por curso para formar grupo.
  • Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.
  • Acéptase alumnado a partir de 16 anos.

 

        Os cursos presenciais impartiranse no Edificio de Apoio ao Estudo, Campus Esteiro

  
Alemán
Curso / Nivel Formato  Duración Horario Días Horas/sesións Aula Profesor/a
A1.1 En liña 24/09 -12/12
18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves  60/24
 
Platarforma Teams
 
Marion Baake
A2.2 En liña 24/09 -12/12
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves  60/24
 
Platarforma Teams
 
Marion Baake
Francés
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A2.2 En liña 23/09 - 09/12 18:00 -20:00 h. Luns e mércores  45/23
 
Platarforma Teams
 
 

B1.1

En liña 24/09 - 12/12
Clase: 16:00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 

Martes e xoves

60/24
 
Platarforma Teams
 
 

B2.1

En liña 24/09 - 12/12
Clase: 18:00 - 20:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 

Martes e xoves

60/24
 
Platarforma Teams
 
 
Inglés       
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

B1.1

En liña 24/09 - 12/12
10:00 - 12:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves  60/24 Plataforma Teams Mabel Cambeiro
B1.2 En liña  24/09 -12/12
17:00 - 19:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves  60/24
 
Platarforma Teams
 
Mabel Cambeiro

B2.1

Presencial  24/09 -12/12  
16:30 - 18:30 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves  60/24   Johanne Harrison

B2.2

 En liña 23/09-11/12
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
 
Platarforma Teams
 
Johanne Harrison

C1.1

Presencial 24/09-12/12
14:30 - 16:30 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
 
 
 
Johanne Harrison

C1.2

En liña 23/09-11/12
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
 
Plataforma Teams
 
Michael Boyce
 Italiano        
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Profesor/a 
A2 En liña 24/09 -12/12 
12:00 - 14:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24  
Plataforma Teams.
 

Alberta Passeri

Portugués
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

A2

En liña 24/09-12/12
18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves  60/24
 
Plataforma Teams
 
Catarina Raposo

B1

En liña 24/09-12/12
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
 
Plataforma Teams
 
Catarina Raposo

C1.1

En liña 23/09-09/12
18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 45/23
 
Plataforma Teams
 
Catarina Raposo