Cursos do 1º cuadrimestre 2022/23. Campus Coruña

        

 

=> INSCRICIÓN: DO 22 DE AGOSTO AO 8 DE SETEMBRO           => MATRÍCULA: DO 9 AO 15 DE SETEMBRO 

 

♦ Procedemento:  

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.

2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 

3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  

4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula.

5º - Pode optar por pagar a matrícula completa ou en dous prazos (o prezo pódese consultar dentro da ficha do curso)

6º- O pago do 2º prazo debe efectuarse do 10 ao 16 de outubro.  

 

Nota: 

  • É necesario acadar un mínimo de catro alumnos por curso para formar grupo.
  • Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.
  • Acéptase alumnado a partir de 16 anos
  
Lingua de Signos Española
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días  Horas/sesións  Aula Profesor/a
 A1.1 Presencial
20/09 -
20/12
16:00 - 18:30 h Martes e xoves 60/24
072
(Fac. CC da Educación)
Cristina Rubio /
Rodrigo Mera
 A2.1  Presencial
19/09 -
19/12
18:30 - 21:00 h Luns e mércores 60/24
072
(Fac. CC da Educación)
Cristina Rubio /
Rodrigo Mera

B1.1

Presencial
20/09 -
20/12
18:30 - 21:00 h. Martes e xoves 60/24
072
(Fac. CC da Educación)
Cristina Rubio /
Rodrigo Mera
Alemán      
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A1.1 Presencial 19/09 - 19/12 
Clase: 16:00 -18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24
Conversa 1 
(Fac. Filoloxia) 
Marion Baake
A2.1 Presencial 19/09 - 19/12 
Clase: 18:00 -20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
 Luns e mércores  60/24
Conversa 1 
(Fac. Filoloxia)  
Marion Baake
En liña
20/09 - 20/12 
Clase: 16:00 -18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves
60/24
En liña
Plataforma Teams
Marion Baake
Chinés     
Curso / nivel Formato Duración Horario Días Horas/sesións Aula Profesor/a

Iniciación ao chinés

Presencial       20/10 (Fac. CC da Educación)  
Francés
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a

A2.1

En liña 20/09 - 15/12  16:00 - 18:00 h Martes e xoves  45/23
 En liña
Plataforma Teams 
Cristina Mandic
A2.2 En liña 19/09 - 14/12 

16:00 -18:00 h 

Luns e mércores 45/23
 En liña
Plataforma Teams  
Cristina Mandic

B1.1

En liña 20/09 - 20/12
Clase: 18:00 -20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 

Martes e xoves

60/24
 En liña
Plataforma Teams  
Cristina Mandic
Galego

¡ Aberta a inscrición e matrícula ate o 15 de setembro !

Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días Horas/sesións Aula Profesor/a

 A1

Presencial  19/09 -19/12 
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
Conversa 2
(Fac. Filoloxía) 
Yolanda Gallardo
Inglés       
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

B1.1 (Grupo 1)

Presencial 19/09 -19/12 
Clase: 10:00 - 12:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24
2.14 
(Fac. Filoloxía)
Michael Boyce
B1.1 (Grupo 2) Presencial 19/09 -19/12 
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
2.14 
(Fac. Filoloxía) 
Michael Boyce 
B1.2 En liña  19/09 -19/12
Clase: 18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24
En liña
Plataforma Teams
Exame final: aula 1.4 
(Fac. Filoloxía) 
 
Michael Boyce 

B2.1 (Grupo 1)

Presencial 19/09 -19/12 
Clase: 12:00 - 14:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores  60/24
2.14
 (Fac. Filoloxía) 
Johanne Harrison

B2.1 (Grupo 2)

Presencial 20/09 -20/12  
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Martes e xoves  60/24
2.11 
(Fac. Filoloxía)  
Seán Keane 

B2.2 (Grupo 1)

Presencial 20/09 -20/12 
Clase: 18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
2.11
(Fac. Filoloxía)  
Seán Keane 

B2.2 (Grupo 2)

En liña 20/09 -20/12
Clase: 10:00 - 12:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
En liña
Platarforma Teams
Exame final: aula 2.13 
(Fac. Filoloxía) 
Michael Boyce

C1.1

Presencial 20/09 -20/12 
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
AC1
(Facultade de Camiños) 
Michael Boyce

C2.1

Presencial 20/09 -20/12 
Clase: 18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
AC1
(Facultade de Camiños) 
Michael Boyce
 Italiano        
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Profesor/a 
A1 En liña 19/09 -19/12 
Clase: 18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24  
 En liña
Plataforma Teams
Exame final: aula 2.13 
(Fac. Filoloxía) 

Emiliana Tucci

A2  En liña 19/09 -19/12 
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
 En liña
Plataforma Teams
Exame final: aula 2.13 
(Fac. Filoloxía)  

Emiliana Tucci

Portugués
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

A2 (Grupo 1) 

En liña 19/09 -19/12
Clase: 12:00 - 14:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores  60/24
En liña
Plataforma Teams
Exame final: aula 2.13 
(Fac. Filoloxía) 
Catarina Raposo

A2 (Grupo 2)

En liña 20/09 -20/12
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
En liña
Plataforma Teams
Exame final: aula 2.8
(Fac. Filoloxía) 
Catarina Raposo 

B1

Presencial 19/09 -19/12
Clase: 18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24 2.8
(Fac. Filoloxía) 
 

B2

En liña 20/09 -20/12
Clase: 16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
En liña
Plataforma Teams
Catarina Raposo

Conversa B1-B2

En liña 27/09 - 13/12
18:00 - 19:30 h
Martes e xoves 30/20
En liña
Plataforma Teams
Catarina Raposo
Ucraíno
Curso / Nivel Formato Duración Horario  Días   Horas/sesións  Horas/sesións Profesor/a
 
 
 Presencial  20/09 - 15/12 18:00 - 19:30 h Martes e xoves 30/20

Conversa 2

(Fac. Filoloxia)

Livia Pcolova