Cursos do 1º cuadrimestre 2024/25. Campus Coruña

        

 

=> INSCRICIÓN: DO 26 DE AGOSTO AO 10 DE SETEMBRO           => MATRÍCULA: DO 11 AO 17 DE SETEMBRO 

 

♦ Procedemento:  

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.
2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 
3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  
4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula.

 

Observacións:

  • Os exames finais dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.
  • Acéptase alumnado a partir de 16 anos.  
Lingua de Signos Española
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días  Horas/sesións  Aula Profesor/a

A1.1

Presencial
23/09 - 11/12
18:30 - 21:00 h. Luns e mércores 60/24
Aula 0/2
(Fac. CC da Educación)
Cristina Rubio /
?
 A2.1 Presencial
24/09 - 12/12
16:00 - 18:30 h.

Martes e xoves

60/24
 Aula 0/2
(Fac. CC da Educación)
Cristina Rubio /
?
Alemán      
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A1.1 En liña 24/09 - 12/12 
18:00 - 20:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves  60/24 Plataforma Teams
 
Marion Baake
A2.1 Presencial 23/09 - 11/12 
16:00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
 Luns e mércores  60/24
Conversa 1 
(Fac. Filoloxia)  
Marion Baake
En liña
23/09 - 09/12 
16:00 -18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves
60/24
Plataforma Teams
Marion Baake
Francés
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a

A2.1

Presencial 23/09 - 09/12  16:00 - 18:00 h. Luns e mércores  45/23 (Fac. Filoloxia)   
A2.2 En liña 23/09 - 09/12 

18:00 -  20:00 h.

Luns e mércores 45/23
Plataforma Teams 
 

B1.1

En liña 24/09 - 12/12
16:00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 

Martes e xoves

60/24
Plataforma Teams 
 

B2.1

En liña 24/09 - 12/12
18:00 - 20:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 

Martes e xoves

60/24
Plataforma Teams 
 
Galego
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días Horas/sesións Aula Profesor/a

 A1

Presencial  23/09 -11/12 
16:00 - 18:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24   Yolanda Gallardo

A2

Presencial 23/09-11/12
18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24   Yolanda Gallardo
Inglés       
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

B1.1

En liña 24/09-12/12
10:00 - 12:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves
60/24
Plataforma Teams
Mabel Cambeiro
B1.2  En liña 24/09 -12/12
17:00 - 19:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves  60/24 Plataforma Teams Mabel Cambeiro

B2.1 (Grupo 1)

Presencial 23/09 - 11/12  
10:00 - 12:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono 
Luns e mércores  60/24   Mabel Cambeiro

B2.1 (Grupo 2)

Presencial 23/09 - 11/12
17:00 - 19:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24   Mabel Cambeiro

B2.2 (Grupo 1)

Presencial 23/09 - 11/12 
10:00 - 12:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24
 
 
 
Mabel Cambeiro

B2.2 (Grupo 2)

Presencial 23/09 - 11/12
18:00 - 20:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24   Seán Keane

B2.2 (Grupo 3)

En liña 23/09 - 11/12
16:00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24 Plataforma Teams  Johanne Harrison

C1.1 (Grupo 1)

Presencial 23/09 - 11/12 
10:00 - 12:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24   Seán Keane

C1.1 (Grupo 2)

Presencial 24/09 - 12/12
16:00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24   Michael Boyce

C1.2

En liña 23/09 - 11/12
16:00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24 Plataforma Teams  Michael Boyce

C2.2

Presencial 24/09 - 12/12 
18:00 - 20:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24   Michael Boyce
 Italiano        
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Profesor/a 
A1 Presencial 24/09 - 12/12 
18:00 - 20:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves 60/24    

Alberta Passeri

A2 En liña 24/09 - 12/12
12:00 - 14:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncron
Martes e xoves 60/24
Plataforma Teams

Alberta Passeri

B1.1 En liña 24/09 - 10/12
16:00 - 18:00 h.
Martes e xoves 45/23 Plataforma Teams 

Alberta Passeri

Portugués
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

A2 

En liña 24/09 - 12/12
18:00 - 20:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves  60/24
 
Plataforma Teams
 
Catarina Raposo
B1 En liña 24/09 - 12/12
16:00 - 18:00 h.
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Martes e xoves
60/24
 
Plataforma Teams
 
Catarina Raposo 

C1.1

En liña 23/09 - 09/12
18:00 - 20:00 h
+ 1 h/semana de traballo online asíncrono
Luns e mércores 60/24
 
Plataforma Teams
 
Catarina Raposo