Cursos do 1º cuadrimestre 2021/22. Campus Coruña

        

 

=> INSCRICIÓN: DO 23 DE AGOSTO AO 6 DE SETEMBRO           => MATRÍCULA: DO 7 AO 14 DE SETEMBRO 

 

♦ Procedemento:  

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.
2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos. 
3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo.  
4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula. 
5º - Pode optar por pagar a matrícula completa ou en varios prazos (o prezo pódese consultar dentro da ficha do curso)
6º- O pago do 2º prazo  debe efectuarse do 7 ao 14 de outubro. 
 
Nota: 
  • É necesario acadar un mínimo de catro alumnos por curso para formar grupo.
  • Os cursos marcados con asterisco, levan na súa carga lectiva certo número de horas de traballo online asíncrono do alumnado.
 
 
Lingua de Sigos Española
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días  Horas/sesións  Aula Profesor/a
 A1.1 Presencial
20/09 -20/12
18:00 - 20:30 h Luns e mércores 60/24
0/2 
(Fac. CC da Educación)
Cristina Rubio 
Rodrigo Mera
 A2.1  Presencial
21/09 -16/12
18:00 - 20:30 h Martes e xoves 60/24
0/2
(Fac. CC da Educación)
Cristina Rubio 
Rodrigo Mera
Alemán      
Curso / Nivel Formato Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A1.1* Presencial 20/09 - 20/12 

Clase: 16:00 -18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono

Luns e mércores  60/24
 2.8
(Fac. Filoloxia) 
Julia Carracedo
A2.1* Presencial 20/09 - 20/12 

Clase: 18:00 -20:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono

Luns e mércores  60/24
 2.8
(Fac. Filoloxia)  
Julia Carracedo
A2.2* En liña 21/09 - 16/12 

Clase: 16:00 -18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono

Martes e xoves 60/24 En liña Julia Carracedo
Francés
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a

A2.1

Presencial 21/09 - 14/12  16:00 - 18:00 Martes e xoves  45/23   Nathalie Robineau
B1.1* Presencial 21/09 - 16/12 

Clase: 18:00 -20:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono 

Martes e xoves 60/24
1.6
(Fac. Filoloxia)  
Nathalie Robineau
B1.2* En liña 20/09 - 20/12

Clase: 16:00 -18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono 

Luns e mércores 60/24 En liña Cristina Mandic
Galego
Curso / Nivel
Formato
Duración
 Horario
Días
Horas/sesións
Aula
Profesor/a
 A1*
Presencial
 
21/09 -16/12
 
Clase: 16:00 - 18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono
Martes e xoves
60/24
 
Mar Villaverde

 Preparación para CELGA 4*

En liña
21/09 - 02/11

Clase: 18:00 - 20:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono 

Martes e xoves
30/12
En liña
Mar Villaverde
Inglés       
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

B1.1 (Grupo 1)*

Presencial
20/09 -20/12 
Clase: 10:00 - 12:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Luns e mércores  60/24
 1.5
(Fac. Filoloxia)
Mabel Cambeiro
B1.1 (Grupo 2)* Presencial
21/09 -16/12 

Clase: 16:00 - 18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono

Martes e xoves 60/24
 1.6
(Fac. Filoloxia) 
Mabel Cambeiro
B1.2* En liña 
21/09 -16/12

Clase: 18:00 - 20:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono

Martes e xoves  60/24 En liña Mabel Cambeiro

Preparación de exames B1*

En liña
22/09 -15/12
Clase: 16:00 - 18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Mércores 30/12 En liña  Mabel Cambeiro

B2.1 (Grupo 1)*

Presencial
20/09 -20/12 
Clase: 10:00 - 12:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono  Luns e mércores  60/24
 2.9
(Fac. Filoloxia) 
Keah Dixon

B2.1 (Grupo 2)*

Presencial
20/09 -20/12  
Clase: 16:00 - 18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono  Luns e mércores  60/24
 1.5
(Fac. Filoloxia)  
Keah Dixon

B2.2*

En liña
20/09 -20/12
Clase: 18:00 - 20:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Luns e mércores 60/24 En liña Keah Dixon

Preparación de exames B2*

En liña
23/09 -09/12
Clase: 18:00 - 20:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Xoves 30/12 En liña Keah Dixon

C1.1*

En liña
21/09 -16/12 
Clase: 16:00 - 18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Martes e xoves 60/24 En liña  Keah Dixon 

C2.1*

Presencial
20/09 -20/12 
Clase: 18:00 - 20:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Luns e mércores 60/24
 Aula de Conversa 2
(Fac. Filoloxia)  
Michael Boyce
 Italiano        
Curso / Nivel Formato Duración  Horario  Días  Horas/sesións Aula Profesor/a 
A1 (grupo 1)* Presencial
20/09 -20/12 
Clase: 18:00 - 20:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Luns e mércores 60/24  
1.6
(Fac. Filoloxia)  

Alberta Passeri

A1 (grupo 2)* Presencial
20/09 -20/12
Clase: 10:00 - 12:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Luns e mércores 60/24
1.6
(Fac. Filoloxia)  

Alberta Passeri

A2 (Grupo 1)* Presencial
20/09 -20/12 
Clase: 16:00 - 18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Luns e mércores 60/24
 Sala de profesores
(Fac. Filoloxia)  

Alberta Passeri

A2 (Grupo 2)*

En liña

21/09 - 16/12
Clase: 10:00 - 12:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Martes e xoves 60/24 En liña

Alberta Passeri

B1.1* En liña
21/09 -14/12
Clase: 16:00 - 18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Martes e xoves 45/23 En liña 

Alberta Passeri

Conversa B2-C1 En liña
20/09 -29/11
12:00 - 13:30 h. Luns e mércores 30/20  En liña

Alberta Passeri

Portugués
Curso / Nivel Formato  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 

A2 (grupo 1)*

En liña
20/09 -20/12
Clase: 16:00 - 18:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Luns e mércores  60/24 En liña  Ana Gravata 

A2 (grupo 2)*

En liña
20/09 -20/12
Clase: 11:00 - 13:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Luns e mércores 60/24 En liña Ana Gravata

B1*

Presencial
20/09 -20/12
Clase: 18:00 - 20:00 h + 1/2 h de traballo online asíncrono Luns e mércores 60/24   1.10
(Fac. Filoloxia) 
Ana Gravata 

Conversa B1-B2

En liña
23/09 -09/12
18:00 - 20:30 h Xoves 30/12 En liña Ana Gravata