Cursos do 1º cuadrimestre 2020/21. Campus Coruña

 

Inscrición: do 3 ao 10 de setembro / Matrícula: do 10 ao 16 de setembro

-----------------------------------------------

 

 Procedemento:  

 

1º - Para acceder á matrícula debe picar no nome do curso.
2º - Cubra o formulario de inscrición. Ao finalizar recibirá un email cos seus datos.
3º - Comprobe que os seus datos son correctos. Se hai algún erro póñase en contacto co Centro para corrixilo. 
4º - Se os seus datos están correctos, pode proceder ao pago da matrícula.
5º- Pode optar por pagar a matrícula completa ou en varios prazos.
6º- O pago do 2º prazo e sucesivos debe efectuarse do 1 ao 5 de cada mes.
 
 
Nota: é necesasio acadar un mínimo de catro alumnos por curso para formar grupo. 
 
LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Curso / Nivel Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A1.1  21/09 - 21/12 18:00 - 20:30  Luns e mércores 60/24
   0.4
 (Fac. CC Educación)
Cristina Rubio
Rodrigo Mera
Alemán       
Curso / Nivel Duración  Horario Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A1.1 21/09 - 21/12 11:30 - 14:00  Luns e mércores 60/24 Conversa 1 (Fac. Filoloxía) Juiia Carracedo
B2.1 21/09 - 21/12 16:00 - 18:30  Luns e mércores 60/24 Conversa 1 (Fac. Filoloxía) Julia Carracedo
 Francés    
Curso / Nivel  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a
A1.1 21/09 - 16/12 18:30 - 20:30 Luns e mércores 45/23 Conversa 1 (Fac. Filoloxía)  Maryse Vigouroux 
A2.1 21/09 - 16/12 16:30 - 18:30 Martes e xoves 45/23  En liña Cristina Mandic
B1.1 21/09 - 21/12 11:30 - 14:00 Luns e mércores 60/24 Conversa 1 (Fac. Filoloxía) Maryse Vigouroux 
        B1.2 
22/09 - 15/12 11:30 - 14:00 Martes e xoves 60/24   Maryse Vigouroux 
 Inglés        
Curso / Nivel  Duración  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 
A2.1 21/09 - 16/12   9:00 -11:00  Luns e mércores  45/23 EIDUDC ( edificio LERD)  Mabel Cambeiro 
Obradoiro de Inglés 02/10 - 18/12  12:00 - 13:30 Venres 18/12 EIDUDC (edificio LERD)   Mabel Cambeiro
B1.1 (gr.1)  22/09 - 15/12   16:00 - 18:30  Martes e xoves  60/24 En liña  Mabel Cambeiro 
22/09 - 15/12  18:30 - 21:00 Martes e xoves 60/24 En liña Mabel Cambeiro 
21/09 - 21/12   16:00 - 18:30  Luns e mércores  60/24  7 (CUR) Mabel Cambeiro 
B2.1 (gr.1) 22/09 - 15/12   14:30 - 17:00  Martes e xoves  60/24 2.14 (Fac. Filoloxía) Ciarán Dunne 
B2.1 (gr.2) 21/09 - 21/12   18:30 - 21:00  Luns e mércores  60/24 Luns, 2.14. Mércores, 1.5 (Fac. Filoloxía) Ciarán Dunne 
21/09 - 21/12  16:00 - 18:30  Luns e mércores  60/24 Luns, 2.13. Mércores, Sala de Traballo (Fac. Filoloxía) Ciarán Dunne
C1.1  21/09 - 21/12  16:00 - 18:30  Luns e mércores 60/24 4 (CUR)  Michael Boyce 
C2.1 (gr.1) 22/09 - 15/12  16:00 - 18:30  Martes e xoves  60/24  EIDUDC (edificio LERD)  Michael Boyce 
C2.1 (gr.2) 22/09 - 15/12   10:00 - 12:30 Martes e xoves  60/24 Conversa 2 (Fac. Filoloxía)  Ciarán Dunne
 
    25/09 - 11/12   16:00 - 18:30   Venres      30/12       EIDUDC (edificio LERD) Mabel Cambeiro 

Curso de preparación Aptis B2

    25/09 - 11/12   16:00 - 18:30    Venres      30/12 Conversa 1 (Fac. Fililoxía) Ciarán Dunne
 Italiano         
Curso / Nivel Duración  Horario  Días  Horas/sesións     Aula Profesor/a 
A1 22/09 - 15/12 10:00 - 12:30 Martes e xoves 60/24   Conversa 1 (Fac. Filoloxía) Alberta Passeri
A2 21/09 - 21/12 12:00 - 14:30 Luns e mércores 60/24 Aula de Formación (ESCI) Alberta Passeri
B1.2 21/09 - 16/12 10:00 - 12:00 Luns e mércores 45/23   Conversa 2 (Fac. Filoloxía) Alberta Passeri
B2.2 21/09 - 21/12 16:00 - 18:30 Luns e mércores 60/24  Aula 3 (Edif. Normal. Riazor) Alberta Passeri
 Portugués    
Curso / Nivel  Grupo  Horario  Días   Horas/sesións  Aula Profesor/a 
A2 (semipresencial)
21/09 - 21/12 16:00 - 18:30 Luns e mércores  60/24

Luns: Conversa 2 (Fac. Filoloxía)

Mércores: En liña

Ana Gravata
B1 (semipresencial)
21/09 - 21/12

 12:00 -14:30

Luns, martes e mércores  90/36

Luns e martes: EIDUDC (edificio LERD)

Mércores: En liña 

Ana Gravata
Portugués empresarial A fixar pola empresa  A fixar pola empresa A fixar pola empresa A fixar pola empresa A fixar pola empresa  Ana Gravata