Que avalía APTIS?

Aptis permíteche avaliar todas as competencias lingüísticas de forma independente.

O exame consiste nunha proba central de gramática e vocabulario que se combina cos demais compoñentes: comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva ou expresión oral.  Certificación

 

Compoñentes
do exame 
 Duración
(minutos)
Puntuación 
 Elementos
 Gramática e vocabulario  25  0-200

 60

 Expresión oral  12  CEFR A1 -C/0 - 200

 5

 Expresión escrita  50  CEFR A1 -C/0 - 200

 3

 Comprensión auditiva  50  CEFR A1 -C/0 - 200

 28 (+/- 14)