Probas programas bilingües curso 2017/18

 

Os alumnos que solicitan o ingreso nos programas bilingües e que non poidan acreditar o nivel de inglés requerido terán que realizar unha proba no Centro de Linguas. Dita proba constará dunha parte escrita (redacción) e unha proba oral.

 

 

Facultade de Ciencias:

 

Os alumnos interesados deben comunicalo e inscribirse nas súas respectivas facultades.