Que é o Centro de Linguas?

Desde o 2005 o Centro de Linguas da Universidade da Coruña proporciona á comunidade universitaria en especial, mais tamén á comunidade en xeral, unha oportunidade de aprender diferentes idiomas estranxeiros e de ensinar as nosas linguas ao alumnado estranxeiro que nos visita.

Os idiomas que ofrecemos son: español para estranxeiros, inglés, alemán, francés, italiano e portugués. Ofrecemos cursos en diferentes niveis, dende os niveis de inicio ata os superiores, nos cursos que se poden rexistrar en diferentes momentos ao longo do curso. O noso compromiso é axudarlle a cumprir os seus obxectivos de competencia lingüística, independentemente das súas necesidades.