Correspondencia cos niveis do MCER

A puntuación obtida no exame correspóndese do seguinte modo cos niveis do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación.

 

Equivalencia entre a puntuación do IELTS e os niveis do MCER

 
      MCER           IELTS    Certificados Cambridge      IELTS (cuadro niveles)  
        C2        8,5+       Proficiency (CPE)               
        C1     7,0-8,0  Advanced (CAE)
        B2     5,5-6,5  First (FCE)
        B1     4,0-5,0  Preliminary (PET)
        A2        3,5  Key English Test (KET)