Que é CertAcles?

 

 

É unha certificación de nivel de idioma emitida polas universidades. Está vinculada a un exame de dominio das catro destrezas baseado no modelo da Asociación de Centros de Linguas no Ensino Superior (ACLES), filial da Confederación Europea de Centros de Linguas no Ensino Superior (CERCLES). É unha proba independente, desligada dos cursos de lingua estranxeira impartidos no Centro de Linguas e para a que non é necesario acreditar niveis anteriores.

 

CertAcles na UDC

 

 

Como membro acreditado de Acles e Cercles, o diploma de acreditación de nivel expedido ten recoñecemento na contorna universitaria española e europea. Conta ademais co aval da CRUE como modelo de acreditación de idiomas.

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia publicou no DOG de data 7 de xullo de 2016, a Orde  pola cal se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas estranxeiros.

 

 

Esta Orde amplía o recoñecemento ás certificacións co selo de CertAcles expedidas polas Universidades da Asociación de Centros de Linguas no Ensino Superior (ACLES), para os efectos de acreditar a competencia en idiomas do profesorado.