Que é Acles? 

 

   Que é CertAcles?                 

 

 Próximas convocatorias:  

 

  • venres,13 de xullo

  • martes, 3 de decembro   

     

Prazo de inscrición: do 15 de maio ao 13 de xuño 

Prazo de matrícula (pago): do 14 de xuño ao 1 de xullo

 

Como inscribirme no exame ACLES? 

 

Data da proba escrita:  13 de xullo

 

  •   Nivel B2 de inglés, ás 10:00 horas

  •   Nivel B1 de inglés,  ás 16:00 horas

 

Data da proba oral: comunicaráselle a cada candidato o día, hora e lugar das probas orais por enderezo electrónico

 

Lugar: Facultade de Filoloxía, Campus da Zapateira. As aulas serán comunicadas no enderezo de correo electrónico que figure no formulario de inscrición

 

Tarifas: (aprobadas polo Consello Social da UDC o 18/7/2012):

 

  • 70 € para os membros da UDC (debe achegarse copia da inscrición ou da acreditación de pertenza ao PDI ou PAS da UDC)

  • 56 € para os membros da UDC que realizan o curso de preparación. (debe achegarse copia da inscrición ou da acreditación de pertenza ao PDI ou PAS da UDC)

  • 110 € para o público xeral
  • 88 € para o público xeral que realiza o curso de preparación

 

Como vai  ser o exame?

 

Cursos de preparación de exames ACLES

  

Cal é o meu nivel?