Que é Acles? 

 

   Que é CertAcles?                 

 

 Próximas convocatorias:  

 

 • luns, 3 de decembro 2018

 • luns, 3 de xuño 2019   

   

PROBA DO 3 DE DECEMBRO

Prazo de inscrición (reserva de praza): do 15 de outubro ao 5 de novembro

Prazo de matrícula (pago): do 6 ao 11 de novembro

 

Como inscribirme no exame ACLES? 

 

Data da proba escrita:  luns, 3 de decembro

 

 •   Nivel B1 de inglés,  ás 10:30 horas 

 •   Nivel B2 de inglés,  ás 09:30 horas

 

Data da proba oral: Poden ser entre o 30 de novembro e o 14 de decembro. Comunicaráselle a cada candidato o día, hora e lugar das probas orais por enderezo electrónico.

 

Lugar: Facultade de Filoloxía, Campus da Zapateira. 

 

 • Aula 2.10   nivel B1
 • Aula 2.9     nivel B2

 

Tarifas: (aprobadas polo Consello Social da UDC o 18/7/2012):

 

 • 70 € para os membros da UDC (debe achegarse copia da inscrición ou da acreditación de pertenza ao PDI ou PAS da UDC)

 • 56 € para os membros da UDC que realizan o curso de preparación. (debe achegarse copia da inscrición ou da acreditación de pertenza ao PDI ou PAS da UDC)

 • 110 € para o público xeral
 • 88 € para o público xeral que realiza o curso de preparación

 

Como vai  ser o exame?

 

Cursos de preparación de exames ACLES

  

Cal é o meu nivel?