Que é Acles? 

 

   Que é CertAcles?                 

 

 Próximas convocatorias:  

 

  • XOVES, 9 DE XANEIRO DE 2020

     

Prazo de inscrición: do 4 ao 30 de novembro

Prazo de matrícula: do 1 ao 20 de decembro

 

Como inscribirme no exame ACLES? 

 

Data e lugar da proba escrita:  xoves, 9 de xaneiro na Facultade de Filoloxía, campus da Zapateira

 

  •  Nivel B1 de inglés, ás 10:00 horas  Aula 2.5, segundo andar.
  •  Nivel B2 de inglés, ás 16:00 horas  Aula 2.5, segundo andar.

 

 

Data da proba oral: Comunicaráselle a cada candidato o día, hora e lugar das probas orais por enderezo electrónico.

  

Tarifas: (aprobadas polo Consello Social da UDC o 18/7/2012):

 

  • 70 € para os membros da UDC (debe achegarse copia da inscrición ou da acreditación de pertenza ao PDI ou PAS da UDC)

  • 56 € para os membros da UDC que realizan o curso de preparación. (debe achegarse copia da inscrición ou da acreditación de pertenza ao PDI ou PAS da UDC)

  • 110 € para o público xeral
  • 88 € para o público xeral que realiza o curso de preparación

 

Como vai  ser o exame?

 

Cursos de preparación de exames ACLES

  

Cal é o meu nivel?