Que é Acles? 

 

   Que é CertAcles?                 

 

 Próxima convocatoria: Datas pendentes de confirmar

 

  • Nivel B1:  
  • Nivel B2:

   

Como inscribirme no exame ACLES? 

 

Lugar da proba escrita:  Facultade de Filoloxia, Campus da Zapateira.

 

Proba oral: Comunicaráselle a cada candidato o día, hora e lugar das probas orais por enderezo electrónico.

Tarifas: (aprobadas polo Consello Social da UDC o 18/7/2012):

 

  • 70 € para os membros da UDC (debe achegarse copia da inscrición ou da acreditación de pertenza ao PDI ou PAS da UDC)

  • 56 € para os membros da UDC que realizan o curso de preparación. (debe achegarse copia da inscrición ou da acreditación de pertenza ao PDI ou PAS da UDC)

  • 110 € para o público xeral
  • 84 € para o público xeral que realiza o curso de preparación

 

Como vai  ser o exame?

 

Solicitude para a revisión de exames CertAcles

 

Cursos de preparación de exames ACLES

  

Cal é o meu nivel?