Que é Acles? 

 

   Que é CertAcles?                 

 

 Próximas convocatorias:  

 

  • luns, 3 de decembro 2018

  • luns, 3 de xuño 2019   (pendente apertura de matrícula)

     

PROBA DO 3 DE DECEMBRO

Prazo de inscrición (reserva de praza): do 15 de outubro ao 5 de novembro

Prazo de matrícula (pago): do 6 ao 11 de novembro

 

Como inscribirme no exame ACLES? 

 

Data e lugar da proba escrita:  luns, 3 de decembro na Facultade de Filoloxía, campus da Zapateira

 

  •   Nivel B1 de inglés,  ás 10:30 horas na aula Magna (andar baixo)

  •   Nivel B2 de inglés,  ás 09:30 horas na aula 2.9 (segundo andar)

 

Data da proba oral: Poden ser entre o 30 de novembro e o 14 de decembro. Comunicaráselle a cada candidato o día, hora e lugar das probas orais por enderezo electrónico.

  

Tarifas: (aprobadas polo Consello Social da UDC o 18/7/2012):

 

  • 70 € para os membros da UDC (debe achegarse copia da inscrición ou da acreditación de pertenza ao PDI ou PAS da UDC)

  • 56 € para os membros da UDC que realizan o curso de preparación. (debe achegarse copia da inscrición ou da acreditación de pertenza ao PDI ou PAS da UDC)

  • 110 € para o público xeral
  • 88 € para o público xeral que realiza o curso de preparación

 

Como vai  ser o exame?

 

Cursos de preparación de exames ACLES

  

Cal é o meu nivel?