Cursos de preparación de exames ACLES

 Curso dirixido a:

  • Membros da comunidade universitaria.
  • Público xeral (+16 anos)

Son cursos encamiñados á preparación das catro destrezas que se avalían na nosa proba de certificación CertAcles: comprensión auditiva, comprensión escrita, expresión escrita e expresión oral para os niveis B1 e B2.

Datas de impartición

Nivel B1: do 25 de novembro ao 18 de decembro, os luns e mércores de 11:30 a 14:00 horas

Nivel B2: do 15 de novembro ao 13 de decembro, os mércores de 9:30 a 12.00 horas e os venres de 11:30 a 14:00 horas

Duración: 20 horas en 8 sesións

Lugar: Facultade de Filoloxía, Campus da Zapateira

 

 

Prepáranse os exames de inglés dos niveis:

Curso dirixido a:

  • Membros da comunidade universitaria.
  • Público xeral (+16 anos)

Nivel  B1

Os solicitantes deben ter traballado previamente as competencias do nivel B1, pois o curso diríxese a candidatos que precisen reforzar as tarefas típicas dunha proba de certificación.

 

Nivel B2

Os solicitantes deben ter traballado previamente as competencias do nivel B2, pois o curso diríxese a candidatos que precisen reforzar as tarefas típicas dunha proba de certificación.

 

 

  • Membros da UDC: 84

  • Público xeral: 110 €

 

NOTA: os alumnos que realicen o curso terán un desconto na matrícula da proba ACLES.