Cursos de preparación de exames ACLES

 Curso dirixido a:

  • Membros da comunidade universitaria.
  • Público xeral (+16 anos)

Son cursos encamiñados á preparación das catro destrezas que se avalían na nosa proba de certificación CertAcles: comprensión auditiva, comprensión escrita, expresión escrita e expresión oral para os niveis B1 e B2.

Datas: impartiráse do 02 ao 28 de novembro.

Duración: 20 horas

 

Curso de B1

A Coruña: martes e xoves de 16:00 a 18:30 h.

 

 

Curso de B2

A Coruña: martes e xoves de 18:30 a 21:00 h.

 

 

Prepáranse os exames de inglés dos niveis:

Curso dirixido a:

  • Membros da comunidade universitaria.
  • Público xeral (+16 anos)

Nivel  B1

Os solicitantes deben ter traballado previamente as competencias do nivel B1, pois o curso diríxese a candidatos que precisen reforzar as tarefas típicas dunha proba de certificación.

 

Nivel B2

Os solicitantes deben ter traballado previamente as competencias do nivel B2, pois o curso diríxese a candidatos que precisen reforzar as tarefas típicas dunha proba de certificación.

 

 

  • Membros da UDC: 84

  • Público xeral: 110 €

 

NOTA: os alumnos que realicen o curso terán un desconto na matrícula da proba ACLES.

 

  • Periodo de inscrición: do 09 ao 17 de outubro.
  • Periodo de matrícula: do 19 ao 29 de outubro.