Cursos de preparación de exames ACLES

 Curso dirixido a:

  • Membros da comunidade universitaria.
  • Público xeral (+16 anos)

Son cursos encamiñados á preparación das catro destrezas que se avalían na nosa proba de certificación CertAcles: comprensión auditiva, comprensión escrita, expresión escrita e expresión oral para os niveis B1 e B2.

Datas: impartiráse do 04 de xuño ao 04 de xullo.

Duración: 20 horas

 

Curso de B1

A Coruña: luns e mércores de 10:00 a 12:00 h.

Ferrol: luns e mércores de 16:00 a 18:00 h.

 

Curso de B2

A Coruña: luns e mércores de 12:30 a 14:30 h.

 

 

Prepáranse os exames de inglés dos niveis:

Curso dirixido a:

  • Membros da comunidade universitaria.
  • Público xeral (+16 anos)

Nivel  B1

Os solicitantes deben ter traballado previamente as competencias do nivel B1, pois o curso diríxese a candidatos que precisen reforzar as tarefas típicas dunha proba de certificación.

 

Nivel B2

Os solicitantes deben ter traballado previamente as competencias do nivel B2, pois o curso diríxese a candidatos que precisen reforzar as tarefas típicas dunha proba de certificación.

 

 

  • Membros da UDC: 84

  • Público xeral: 110 €

 

NOTA: os alumnos que realicen o curso terán un desconto na matrícula da proba ACLES.