Cursos de preparación de exames ACLES

 Curso dirixido a:

  • Membros da comunidade universitaria.
  • Público xeral (+16 anos)

Son cursos encamiñados á preparación das catro destrezas que se avalían na nosa proba de certificación CertAcles: comprensión auditiva, comprensión escrita, expresión escrita e expresión oral para os niveis B1 e B2.

Datas: impartiráse do 7 ao 30 de maio o nivel B1 e do 6 ao 29 de maio o nivel B2

Duración: 20 horas en 8 sesións

 

Curso de B1

A Coruña:  Os martes e xoves de 10:00 a 12:30 h.

 

Curso de B2

A Coruña: Os luns e mércores de 10:00 a 12:30 h..

 

 

Prepáranse os exames de inglés dos niveis:

Curso dirixido a:

  • Membros da comunidade universitaria.
  • Público xeral (+16 anos)

Nivel  B1

Os solicitantes deben ter traballado previamente as competencias do nivel B1, pois o curso diríxese a candidatos que precisen reforzar as tarefas típicas dunha proba de certificación.

 

Nivel B2

Os solicitantes deben ter traballado previamente as competencias do nivel B2, pois o curso diríxese a candidatos que precisen reforzar as tarefas típicas dunha proba de certificación.

 

 

  • Membros da UDC: 84

  • Público xeral: 110 €

 

NOTA: os alumnos que realicen o curso terán un desconto na matrícula da proba ACLES.

Inscrición: do 2 de xaneiro ao 14 de abril / Matrícula: do 15 al 29 de abril / Aulas: do 6 ao 30 de maio
Campus A Coruña
Nivel Horario Días Horas Aula Profesor/a
Preparación Acles B1 de 10:00 a 12:30 horas Martes, Xoves 20 1.5 Mabel Cambeiro Vázquez
Campus A Coruña
Nivel Horario Días Horas Aula Profesor/a
Preparación Acles B2 de 10:00 a 12:30 horas Luns, Mércores 20 Conversa 2 Ciarán Dunne